خطاهای آباکوس

خطاهای آباکوس

همانطور که در فیلم آموزش رفع خطای too many attempts made for this increment نیز عنوان شده است، زمانی که شما job ی را که ساخته اید submit می کنید، فرآیند پردازش در تحلیل المان محدود آغاز شده و تا حل کامل مساله چند مرحله به ترتیب پشت سر گذاشته می شود:

مرحله data checking

در این فرآیند، نرم افزار پس از ایجاد فایل با پسوند inp ( که ورودی مجموعه حلگر های آباکوس است )، این فایل را مورد بررسی قرار می دهد و چک می کند که آیا تمام تنظیمات، به طور کامل برای انجام آنالیز درخواستی از سوی شما لحاظ شده اند یا نه. برای مثال، از آنجایی که در آنالیز هایی که حلگر آنها abaqus/explicit است، چگالی مواد deformable باید در ماژول property تعریف شده باشد، لذا در صورت عدم تعریف این پارامتر از سوی شما، در این مرحله نرم افزار پیغام خطا می دهد و در پیغام خود عدم تعریف شدن چگالی را اطلاع می دهد.

مرحله حل job

در صورت کامل شدن فرآیند اول، حلگر مورد نظر مساله را بر اساس فایل با پسوند inp برای خود ترجمه نموده و فرآیند حل شروع می شود. همانطور که در فیلم آموزشی سیر تا پیاز اباکوس نیز عنوان شده است، زبان این فایل (به آن input file نیز گفته می شود.) مختص حلگر های آباکوس بوده و یک زبان استاندارد نمی باشد. ضمن پیشرفت حل و طی شدن increment ها، شما می توانید به ماژول visualization رفته و خروجی هایی که تا آن لحظه از پیشرفت حل بدست آمده اند را مشاهده کنید. در حقیقت مشاهده خروجی ها نیازی به تکمیل حل ندارد.

در ادامه تصویری از پنجره Job Manager یک آنالیز که در آن job به طور کامل حل گردیده است، آورده شده است.

 

Capture

 

در پنجره Job Manager می توانید از طریق سربرگ Monitor، به پنجره Job Monitor دست رسی پیدا کنید. در تصویر زیر پنجره Job Monitor مربوط به Job حل شده آورده شده است.

 

Capture2

در تصویر فوق به ترتیب شروع به بررسی شدن فایل Input و اتمام بررسی و سپس شروع به کار حلگر و اتمام حل، توسط نرم افزار اطلاع داده شده است. هر یک از سربرگ های پنجره Job Monitor حاوی اطلاعات خاصی می باشند. سربرگ Errors مربوط به اعلام خطاهای رخ داده پس از submit کردن job است که می تواند در هر یک از مراحل نامبرده به وقوع بپیوندد. اعلام error از سوی نرم افزار سبب پایان آنالیز شده و فرآیند حل نا تمام باقی می ماند. آباکوس در این زمان از عبارت “Job “aborted due to errors (به دلیل خطاهایی، Job خاتم داده شده است ) استفاده می کند. در ادامه تصویر مربوط به پنجره Job Monitor که در آن Job خاتمه یافته، آورده شده است.

 

Capture3

برطرف کردن خطاها

متاسفانه در بسیاری از موارد پیغامی که در سربرگ Errors نوشته می شود، فاقد وضوح کافی بوده و به شما هیچ کمک مثبتی در بهبود تنظیمات مدل خود در جهت حل کامل آن نمی کند. در برخی از موارد، این پیغام با توضیح بیشتری در بین خطوط متن نوشته شده در سربرگ Data File بیان می شود. اما در نهایت مهمترین عامل در فهم خطاها و اصلاح آنها، تجربه است! هر چه شما بیشتر با مدل هایی که کامل حل نشده اند سرو کله زده باشید، تبحر بیشتری در فهم و اصلاح مدل بر اساس پیغام های خطا پیدا می کنید. در ادامه برخی از متداول ترین error هایی که ممکن است با آن روبه رو شوید به همراه توضیح و نحوه اصلاح آن آورده شده اند.


خطا با عنوان Too many attempts made for this increment

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

 

Capture4

این خطا همواره در آنالیز هایی که حلگر آن abaqus/Standard است روی می دهد. abaqus/Standard از یک روش مبتنی بر تکرار برای حل مسایل ( استاتیکی و شبه استاتیکی ) استفاده می کند. در این روش، در هر increment، برای time increment مقداری بین مقادیر ماکزیمم و مینیممی که شما برای آن در ماژول step تعیین کردید، لحاظ می شود و معادلات تعادل در آن increment با استفاده از روش نیوتن – رافسون حل می شوند. در صورتی که پس از تعدادی تکرار، شروط همگرایی ارضا نشود، حلگر مقدار time increment را به یک چهارم مقدار قبلی کاهش می دهد و از اول شروع به حل معادلات می کند. به این عمل اصطلاحا cut back گفته می شود . abaqus/standard به صورت default می تواند تا ۵ بار cut back بزند. همچنین آباکوس به هر یک از دفعات انتخاب time increment یک Attemp می گوید. در حقیقت به صورت default، تا ۵ تا attempt می تواند لحاظ شود. در تصویر فوق، در ستون Att که مخفف Attempt است، گزارش مربوط به Attempt ها نوشته می شود. هر incremenet که همگرا نشود، در این ستون در کنار شماره attempt آن U گذاشته می شود. در تصویر فوق، از آنجایی که در attempt پنجم هم مساله همگرا نشده است، پیغام خطای مربوطه صادر شده است. شاید اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد این باشد که مقادیر مینیمم و ماکزیمم برای time increment را ریز کنید تا عملا نیاز به چند بار ریز شدن time increment توسط خود حلگر مرتفع شود. این راه حل می تواند در برخی از آنالیز ها راه گشا باشد اما در طیف وسیعی از مسایل کارساز نبوده و دوباره پس از ۵ بار cut back، حل به صورت ناقص خاتمه می یابد. در ادامه برخی از متداول ترین مسایلی که این خطا می تواند در آنها روی دهد به همراه تکنیک هایی برای اصلاح مساله و حل مجدد آن آورده شده است.

مسایل دارای اندرکنش تماس (contact interaction):

یکی از محدودیت های abaqus/standard تحلیل مسایلی است که دارای شرایط تماس پیچیده بوده و نیز امکان ایجاد rigid body motion در طول آنالیز، در آنها وجود دارد. در این موارد از آنجایی که حلگر نمی تواند وضعیت گره های درگیر در تماس را به خوبی تعیین کند، در نهایت آنالیز خاتمه می باید. در این حالت استفاده از توصیه های زیر می تواند کارساز باشد :

 • بین اولین step مربوط به شروع آنالیز ( اعمال بارگذاری ها و شرایط مرزی متحرک) و step به اسم initial step ، یک step دیگر ایجاد کنید. در این step، در هر part، تمام درجات آزادی یکی از گره های آن را ببندید ( در مورد اجسام صلب باید تمام درجات آزادی Reference Point آنها بسته شود ) و هیچ بار یا شرایط مرزی متحرکی به سیستم اعمال نکنید. اضافه نمودن این step اضافی که تاثیر خاصی هم روی نتایج تحلیل نمی گذارد ( چون در آن هیچ نوع بارگذاری وجود ندارد) به حلگر فرصت می دهد تا اندرکنش های تماس تعریف شده را به خوبی بین part های در تماس، تعریف نماید که به آن اصطلاحا Contact Stabilization می گویند. در step های بعدی نیز باید درجه آزادی یک گره از هر part که در راستای آن درجه آزادی چیزی برای محدود کردن حرکتش نیست، بسته شود. این کار از بروز rigid body motion جلوگیری می کند.
 • توصیه می شود که سایز المانها، در سطوحی که در اندرکنش contact شرکت می کنند، به مقدار کافی کوچک شود. حد اندازه المانها در این سطوح، بستگی به شعاع انحنای مرز های در تماس دارد.
 • حتی با استفاده از توصیه های فوق، باز هم در برخی از مسایل، به دلیل پیچیده بودن اندرکنش های تماس موجود بین part های توی مدل، با بروز خطای فوق، آنالیز نیمه کاره خاتمه می یابد. برای این دسته از مسایل توصیه می شود که بجای استفاده از abaqus/standard، با رعایت نکات مربوط به حل مسایل شبه استاتیکی و استاتیکی، از حلگر abaqus/explicit استفاده شود. این حلگر نسبت به حلگر abaqus/standard دارای توانایی به مراتب بیشتری در حل مسایل با اندرکنش های تماس پیچیده است.

مسایل دارای تغییر شکل های زیاد (large deformation):

در برخی از تحلیل های پلاستیسیته استاتیکی یا شبه استاتیکی، برخی از المانها به شدت تغییر شکل می یابند. با ادامه آنالیز و افزایش نرخ پلاستیک، به منظور تحلیل دقیق مساله، حلگر مجبور است تا time increment را مدام ریز تر کند. این ریز شدن مداوم time increment در نهایت منجر به خطای فوق الذکر می شود. در این حالت run کردن آنالیز از ابتدا با یک time increment بسیار ریز می تواند سبب ناکارامدی آنالیز و به شدت طولانی شدن آن بشود. استفاده از نکات زیر می تواند سبب تکمیل job شود :

 • شاید کرنش پلاستیک در مساله به اندازه ای رسیده است که تنش در ماده از تنش نهایی (Ultimate Stress) بیشتر شده است. در این حالت ماده مربوطه وارد ناحیه آسیب شده است و ادامه حل احتمالا سبب تخریب کامل برخی از المان ها می شود. با در نظر گرفتن مدل آسیب (Damage) در مساله، حلگر مقدار آسیب در هر المان را محاسبه نموده و المان هایی که به طور کامل تخریب شده اند را از آنالیز حذف می کند. این امر از تغییر شکل بیش از اندازه این المان ها (که سبب ایجاد مشکل برای حلگر می شود) جلوگیری می کند.
 • ریز کردن سایز مش در نواحی که دچار تغییر شکل زیاد می شوند، ضمن افزایش دقت شبیه سازی، تا اندازه ای از ایجاد تغییر شکل های شدید در المانها جلوگیری نموده و در کنار استفاده از مدل آسیب، احتمال کامل شدن job در حال حل را افزایش می دهد.
 • حتی با استفاده از دو توصیه فوق، باز هم در برخی از مسایل در زمانی که بیش از ۹۰ درصد حل انجام شده است، با بروز خطای فوق، آنالیز نیمه کاره خاتمه می یابد. برای این دسته از مسایل توصیه می شود که بجای استفاده از abaqus/standard، از حلگر abaqus/explicit استفاده شود. همچنین توصیه می شود که ضمن لحاظ نمودن نکات فوق الذکر در مدل خود، از قابلیت ALE یا Arbitrary Lagrangian-Eulerian نیز استفاده کنید.

 

خطا با عنوان elements have missing property definitions

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

Capture5

این خطا در مرحله data checking می تواند اتفاق بیفتد و وقوع آن فارغ از حلگر انتخاب شده است. در متن خطا گفته شده که برای تعدادی از المان ها خاصیت رفتاری (property) تعریف نشده است. برای اینکه المان ها دارای خاصیت رفتاری ( مکانیکی، حرارتی، ترمو مکانیکی و …. ) باشند، می بایست مراحل زیر سپری شود:

الف ) تعریف ماده و خواص فیزیکی مربوطه

ب) تعریف section با ماده مربوطه (که مثلا به لحاظ shell یا solid بودن باید با part که می خواهید به آن خواص رفتاری نسبت دهید، متناسب باشد.)

ج) اختصاص دادن section تعریف شده به part

زمانی که به هر part در ماژول property، section اختصاص می دهید، رنگ آن part در این ماژول سبز آبی یا اصطلاحا aqua می شود. در صورتی که در مدلتان همه یا بخشی (partition) از یک part که deformable تعریف شده، در ماژول property فاقد رنگ نامبرده باشد، شما حتما با این خطا مواجه می شوید. در صورت بروز این خطا، یکی از راه های برطرف کردن آن بازگشت به ماژول property و چک کردن رنگ تمام part های deformable می باشد.

خطا با عنوان The elements contained in element set have distorted excessively

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

Capture6

در این خطا عنوان شده است که برخی از المان ها بیش از حد دچار تغییر شکل شده اند. این مساله می تواند به دلیل نرخ یا اندازه بارگذاری زیاد روی قطعاتی که تغییر شکل پذیر تعریف شده اند، روی بدهد. این خطا عموما در آنالیز هایی که در آنها ماده دچار تغییر شکل های زیاد می شود، روی می دهد. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تحلیل های پلاستیسیته یا شکل دهی که در آنها ماده دچار کرنش ها و تغییر شکل های بزرگ می شود.
 • تحلیل های کوپل سازه و سیالی نظیر sloshing که در آنها برای مدل سازی تلاطم در سیال با اختصاص دادن معادلات حالت و خصوصیات ویژه ای به سیال، سعی می شود تا با استفاده از تکنیک المان محدود بجای استفاده از تکنیک های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، معادلات سیال حل شود.

برای برطرف کردن این خطا باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که در طول حل job، المان ها بیش از حد دچار تغییر شکل نشوند. استفاده از نکات زیر می تواند کارساز باشد:

 • ریز کردن سایز المان ها و تغییر تکنیک های مش زنی سازه به گونه ای که سبب افزایش کیفیت المان های ایجاد شده بشود، می تواند به حل کامل آنالیز کمک کند.
 • تغییر مرتبه المان ها از ۱ به ۲، با اینکه سبب افزایش قابل توجه حجم آنالیز و فضای اشغال شده از RAM کامپیوتر می شود، یکی از آسان ترین راه ها برای بالا بردن احتمال به اتمام رسیدن آنالیز است.
 • در برخی از مسایل، این احتمال وجود دارد که شاید سطح کرنش های محاسبه شده، تا حدی بالا رفته باشد که سبب ورود ماده به ناحیه آسیب خود بشود و برای ادامه آنالیز از نقطه مشخصی به بعد، حتما باید معیار آسیب برای ماده مذکور تعریف می شده است. عدم تعریف معیار شروع و رشد آسیب مناسب، یکی از اشتباهات متداول کاربران آباکوس است که می تواند سبب بروز این خطا بشود.
 • در مواردی نظیر برخی از آنالیز های شکل دهی که در آنها افزایش چگالی مش و بالا بردن مرتبه المان ها به تنهایی سبب تکمیل آنالیز نمی شود، می توان با تعریف مناسب الگوریتم مش زنی تطبیقی Arbitrary Lagrangian-Eulerian برای part هایی که دچار تغییر شکل زیاد می شوند، تا حد زیادی سبب تکمیل و جلو رفتن آنالیز شد. البته استفاده از این تکنیک در شبیه سازی، همانند سایر راه حل های ارائه شده سبب افزایش زمان آنالیز می شود.

خطا با عنوان the executable standard.exe aborted with system error code 1073741819

در سایر خطاهای آباکوس، در متن خطا معمولا توضیحاتی در رابطه با ارتباط خطا با مسایل همگرایی یا عدم انجام تنظیمات کافی ارایه می شود اما در متن این خطا که شاید نامانوس ترین خطای آباکوس است، هیچ توضیح مشابهی عنوان نمی شود. معمولا این خطا در زمانی رخ می دهد که خود نرم افزار نمی تواند علت ایجاد مشکل را به درستی پیدا کند و به همین جهت این خطای نامانوس را صادر می کند. در مدل های فاقد سابروتین (به ویژه سابروتین UMAT) این خطا می تواند به دلیل عدم تعریف مناسب رفتارهای فیزیکی در ماژول پراپرتی رخ دهد. برای مثال تعریف نامناسب پارامتر های رفتار مکانیکی خاک (در مسایل ژئوتکنیکی) می تواند باعث صدور این خطا شود. در صورتی که شما از ورژن ۶٫۱۳ و بالاتر آباکوس استفاده می کنید، در زمانی که با این خطا مواجه شدید، پیش از انجام اصلاحاتی در مدل، می توانید از مسیر

Simulia/abaqus/6.13(or 14 or….)/code/bin

فایل mkl_avx2.dll را پیدا کرده و نام آن را به mkl_avx2.dll.11.0.0.1 تغییر دهید. این تغییر نام اثر منفی بر روی نرم افزار ندارد. اگر پس از این تغییر نام، دوباره job مربوطه را submit نمودید و باز هم با این خطا مواجه شدید، این بدان معناست که در مدل شما ناهمگونی بین برخی از تنظیمات و پارامتر های مقداردهی شده وجود دارد و باید رفع گردد. برای مشخص شدن علت وقوع خطا، می توانید تنظیمات مختلف را اضافه و کم کنید و یا تغییری در اعداد وارد شده ایجاد نمایید و نتیجه را بررسی کنید. برای مثال اگر در مدل شرایط اولیه (predefined field) تعریف نموده اید، آن را حذف کنید و دوباره job را submit کنید. اگر در این هنگام دیگر خطا صادر نشد، این بدان معناست که مشکل از شرط اولیه تعریف شده بوده است.

 

45 دیدگاه
 1. Arsalan 2 سال پیش

  بسیار عالی
  مرسی از مطلب خوبتون

  میخواستم ببینم تلورانس و یا Damage stabilization که تعریف میکنیم صرفا برای ایجاد همگرایی هست؟
  اگر بشه این دو تا قضیه رو وا کنید عالی میشه
  اصلا این اعداد چگونه تعیین میکنیم؟

  • Author
   mirzabozorg 2 سال پیش

   سلام . اگه منظورتون Damage Stabilization Cohessive هستش ، بله . این پارامتر رو برای کمک به همگرایی بهتر مساله در نظر می گیرن و بهش معمولا عددی در حدود ۰٫۰۰۰۰۱ رو می دن که البته سبب بروز مقدار ناچیزی خطا در مساله می شه . البته بدون تعریف این پارامتر هم می تونه مساله همگرا شه و تعریف اون یک باید نیست ! مقدار تلرانس باید به طریقی انتخاب شود که در دامنه آن معیار شروع خرابی می بایست ارضا گردد . در واقع در صورتی که مقدار تنش مربوطه بین X (مقداری که شما در جدول تعیین کرده اید ) و X+tolerance*X باشد ، آسیب شروع می شود . در صورتی که نرم افزار در یک increment ، تنش را بیشتر از X+tolerance*X محاسبه کند، cut back زده و سعی می کند تا با محاسبه مجدد تنش ، آن را در این بازه بدست آورد . به طبع همواره باید در نوک ترک یا نواحی که احتمال شروع آسیب از آن وجود دارد ، مش ریز باشد تا به این محاسبه کمک کند .

 2. عبدالقیوم 2 سال پیش

  سلام
  با تشکر از توضیحات خوب تون

  بنده یه سوالی دارم:
  من دارم قاب بتن آرمه رو تو آباکوس مدل میکنم، بارگزاری روی قاب فشاری-ضربه ایی است، وقتی مقدار بار را زیاد میکنم همین ارور
  The elements contained in element set have distorted excessively
  رو میده.
  میخوام برای بتن و فولاد DAMAGE تعریف کنم، اما نمیدونم چطور.
  امکان داره کمک کنید.
  با تشکر

  • Author
   mirzabozorg 2 سال پیش

   سلام . برای استفاده درست از کتابخانه مواد توی ماژول property ، داشتن موارد زیر الزامیه :
   ۱) اینکه شما باید اون ویژگی موردنظرتون رو خوب بشناسید و درباره مدل هاش توی آباکوس از روی help مطالعه کرده باشید .
   ۲) داده های آزمایشگاهی مناسب داشته باشید .
   برای انجام یک مدل سازی موفقیت آمیز داشتن هر دو مورد بالا الزامیه . توی مثال های آباکوس مثال ۲٫۱٫۱۵ با عنوان Seismic analysis of a concrete gravity dam رو حتما مطالعه کنید . مثال ۱٫۱٫۵ با عنوان Collapse of a concrete slab هم میتونه براتون مناسب باشه .

 3. جواد 2 سال پیش

  سلام من با این پیغام روبرو میشم ….
  in keyword *BOUNDARY, file “Job-less.inp”, line 484: Unknown assembly node set _PICKEDSET70
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید….

 4. بهنام 2 سال پیش

  سلام و احترام. بنده دانشجوی ارشد مکانیک هستم و از فیلمهای آموزشی شما استفاده میکنم برای نرم افزار آباکوس.الان با استفاده از نرم افزار Inventor یک سوپاپ دود موتور خودرو طراحی کردم و اون رو انتقال دادیم به نرم افزار آباکوس با پسوند sat حالا وقتی سوپاپ رو مش بندی میکنم در قسمت job نتیجه تحلیل به ما نمیده هنگام کلیلک برای حل مسادله در قسمت job manager در قسمت status به جای run کردن فایل و حل آن کلمه None رو میاره به نطر شما مشکل کجاست .ممنون از راهنمای شما

  • Author
   mirzabozorg 2 سال پیش

   سلام . زمانی که شما یک job رو تعریف کردید ، اتوماتیک فرآیند حل شروع نمیشه و شما باید job تعریف شده رو submit کنید . پس از اون اول مرحله data checking انجام میشه و بعد اگر مدلتون ایراد خاصی نداشته باشه ، فرآیند حل آغاز میشه . اینکه فایل cad با کدوم نرم افزار ایجاد میشه تفاوتی نداره و فقط باید با پسوند مناسب save بشه . البته توصیه من استفاده از فایل هایی با پسوند stp یا parasolid هستش .

 5. سروش 1 سال پیش

  سلام
  من زمانی که submit رو کیلیک میکنم روند حل شروع میشود و بعد از چند دقیقه پیغام aborted ظاهر میشه.
  با مراجعه به سر برگ warning این پیغام(.There are 21 unconnected regions in the model)وجود داره.
  لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
  ممنون

 6. سروش 1 سال پیش

  سلام
  من زمانی که submit رو کیلیک میکنم روند حل شروع میشود و بعد از چند دقیقه پیغام aborted ظاهر میشه.
  با مراجعه به سر برگ warning این پیغام(.There are 21 unconnected regions in the model)وجود داره.
  لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
  ممنون
  s.soltani1991@yahoo.com

  • Author
   mirzabozorg 1 سال پیش

   سلام . سوالتون رو ناقص مطرح کرده اید . ببینید اخطاری که مطرح کردید هم میتونه باعث abort شدن بشه و هم نه . این مساله بستگی به این داره که اندرکنش های تماس رو تو مساله چطوری تعریف کردید . اگر نکات مروبطه رعایت شده باشن ، این اخطار به خودیه خود باعث بروز خطا نمیشه .

 7. سروش 1 سال پیش

  سلام
  با تعریف صحیح تماس ها این ارور بر طرف شد و بدون خطا نرم افزار کار رو انجام میده.
  البته الان تو قسمت warning یه پیغام ظاهر شده به این موضوع:
  ۲۳۸۷ elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
  میتونید راهنمایی کنید که مربوط به چی میشه؟
  ممنون

  • Author
   mirzabozorg 1 سال پیش

   سلام . این اخطار میگه که بعضی از المان هاتون کیفیت مناسب رو ندارن که دلیلش مش بندی نامناسب هستش . در نواحی که المان ها دارای کیفیت نامناسبی هستن ، جواب هم سخت تر همگرا میشه و هم اینکه احتمال نادرست بودنش بیشتره . البته اثر این اخطار تو نتایجی که بدست میاد خیلی بستگی به خود مساله ، مش زده شده و …. داره . شاید وقتی انالیز جلو میره ، وجود همین اخطار بعدن باعث بروز خطای too many attempts بشه . مخصوصا که شما دارید از المان های tet یا tri استفاده میکنید . با استفاده از المان های tet به اسم C3D10M حساسیت تحلیل به این اخطار کم میشه . جناب مهندس در صورتی که قصد پرسش دارید ، لطفا باقی سوالتتون رو در بخش پرسش و پاسخ ( بر اساس راهنمای پرسش و پاسخ ) مطرح کنید . با تشکر .

 8. عماد 1 سال پیش

  با سلام
  من چند پروژه یک سال پیش در آباکوس کار کردم
  الان دوباره خواستم اجراشون کنم و دوباره تحلیل کنم چون نیاز دارم برای پایان نامم.
  هکه چیز درسه اما وقتی در ماژول job سامبیت میکنم هیچ تحلیلی انجام نمیشه . رم و سیپیو هک هیچ واکنشی مبنی بر انجام تحلیل نشون نمیدن
  لازم به ذکره که آباکوس رو دوباره نصب کردم اما باز مشکل حل نشده
  ممکنه اشکال از کجا باشه
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 9. ناصح 1 سال پیش

  باسلام علت خطای مربوطه چیست لطفا راهنمایی کنید
  علت خطاهای آباکوس The executable pre.exe aborted with system error code 1073741515

 10. مصطفی 1 سال پیش

  با عرض سلام و خسته نباشید
  مدل من زمانی که سایز مش ها رو ریز می کنم خطای too many attempt میده و خطای Time increment required is less than the minimum specified. رو میده….میتونم دلیلشو بپرسم

  • Author
   mirzabozorg 1 سال پیش

   سلام . بله این مشکل در برخی از موارد نظیر محاسبات پلاستیسیته تحت بارگذاری چرخه ای (برای شبیه سازی نمودار هیسترزیس) پیش میاد. در واقع در مورادی نظیر انجام محاسبات تماس و تحلیل های تماسی ، ریز کردن سایز المان ها در ناحیه تماس خیلی به همگرایی کمک می کنه اما در بعضی از موارد هم با ریز کردن مش و به هنگام انجام mesh sensitivity analysis ، با خطا رو به رو میشید . ما همیشه مجبوریم که برای بررسی همگرایی مش، سایز المان ها را توی چند تحلیل پشت سر هم ریز تر کنیم . تو این موارد در قدم اول توصیه میشه که با اضافه کردن damping مجازی به سیستم، به همگرایی مساله کمک کنید. نحوه اضافه کردن دمپینگ مجازی توی ویدیو آموزش رفع خطای time increment required is less than the minimum specified آورده شده . اگر باز جواب نداد، توصیه میشه که نوع المانتون رو عوض کنید . مثلا فرمولاسیون یا مرتبه هندسی یا هر دو رو تغییر بدید . البته چون شما هیچ اطلاعاتی از انالیزتون ندادید نمیشه با جزییات بیشتر راهکار داد. در ادامه اگر همه کارهای فوق الذکر رو انجام دادید و بازم با خطا مواجه شدید، تنها گزینه باقی مونده استفاده از حلگر abaqus/explicit هستش . توی ویدیو آموزش تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی با abaqus/explicit نحوه انجام اینکار و استفاده از استپ dynamic, explicit بجای استپ static, general بطور مبسوطی توضیح داده شده . این راه اخرین راهه که البته همیشه جواب میده چون حلگر اکسپلیسیت از روش های حل مبتنی بر تکرار استفاده نمیکنه و در نتیجه یجوری شما این خطا رو دور زدید.

   • ehsan092 1 سال پیش

    جناب مهندس این روش استفاده از حلگر explicit برای بارهای چرخه ای و نمودار هیسترزیس گمون نکنم جواب بده یعنی من خیلی گشتم تاحالا مقاله ای ندیدم که همچین کاری کرده باشه،شما میگید میشه، امکانش هست یه مقاله یا پروژه هیسترزیس با این روش معرفی کنید؟ ممنونم

    • Author
     mirzabozorg 1 سال پیش

     سلام . شبیه سازی های مربوط به رسم نمودار هیسترزیس و با بارگذاری های چرخه ای ، در ابتدا باید با استفاده از استپ static, general تحلیل بشن . فیزیک حاکم بر این مسایل به گونه ای هست که مساله ماهیت شبه استاتیکی داره . بر اساس هلپ آباکوس ، شما می تونید با رعایت اصولی این تحلیل ها رو با استپی نظیر dynamic, explicit انجام بدید. در ارتباط با مقالات که فرمودید، مقالاتی که از آباکوس برای شبیه سازی هاشون استفاده میکنن به چند دسته تقسیم میشن :
     دسته اول اونایی هستن که از آباکوس استفاده کردن و از شکل های مقالشون هم کاملا این مساله واضحه ولی فقط گفتن که از تکنیک fe استفاده کردیم و حتی اسم اباکوس رو هم نیاوردن.
     دسته دوم اونایی هستن که از آباکوس استفاده کردن و فقط اسم آباکوس رو اوردن و نگفتن که از کدوم یک از حلگر های abaqus/standard و abaqus/explicit استفاده کردن.
     دسته سوم اونایی هستن که در کنار اوردن اسم آباکوس، اسم حلگر رو هم آوردن .
     متاسفانه تعداد مقالات دسته سوم که کامل تر از دسته های اول و دوم توضیح دادن، بسیار محدود هست . پس بطور کلی اینکه بیایم و فقط مقالات رو به عنوان مرجع خودمون انتخاب کنیم کار درستی نیست . در ضمن تمام مقالاتی که از اباکوس برای شبیه سازی هاشون استفاده کردن همیشه هلپ آباکوس رو به عنوان یکی از مراجعشون اوردن . این نشون میده که در نهایت چیزی که توی هلپ عنوان شده مرجع اصلیه و همیشه باید اون به عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته بشه . توی هلپ هم گفته شده که ما میتونیم هر مساله شبه استاتیکی رو با رعایت اصولی با استفاده از حلگر اکسپلیسیت تحلیل کنیم . این اصول بطور کامل توی ویدیو آموزش تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی با abaqus/explicit آورده شدن.

 11. رمضان 12 ماه پیش

  problem during compilation سلام بنده اختلاط پودرهای فلزی با روش ecapدر اباکوس کار کردم از دو مدل هم استفاده کردم مدل اولی که مدل گارسون که داخل خود اباکوس ساخته میشد ومدل دومی مدل ویومت بود که به اباکوس تجهیز میشد تو مدل اولی که نتونستم جواب بگیرم ودر مدل دومی موقع ران کردن ارورو بالایی میده تو لینک کردن مشکلی نبوده چون دو تا کد ساده ران کردم و جواب گرفتم

  • Author
   mirzabozorg 12 ماه پیش

   سلام . اگر سابروتینتون رو از ماژول job آباکوس ران کنید ، اگر هر جا مشکلی باشه همین خطا صادر میشه اما اگر از command window ران کنید دقیقا مشکل رو بهتون میگه . توی ویدیو آشنایی با سابروتین نویسی در آباکوس هم نحوه انجام اینکار توضیح داده شده .

 12. سعید 11 ماه پیش

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من یک تایر طراحی کردم میخواستم مختصات چند تا نقطه را با هم بگیرم میتونم میختصات یک نقطه رابگیرم اما میخوام مختصات همه رو داشته باشم.باید چکار کنم.
  ۲-ببخشید اگه بخوام مثلا پلات یک تنش را برحسب موقعیت زاویه ای nodeها بدست بیارم باید چجوری پلات بگیرم مثلا در مختصات ۵۰ درجه چه تنشی داریم

  • Author
   mirzabozorg 11 ماه پیش

   سلام. خیلی ممنون. شما می تونید از path استفاده کنید. در ابتدا باید یه path از همه گره هایی که دارای زاویه یکسانی هستند ایجاد کنید و بعد از اون path خروجی بگیرید. برای ایجاد path هم باید از درخت انالیز توی ماژول ویژوالیزیشن هست استفاده کنید. گزینش اونجاست. سمت چپ صفحه. بعد باید xy data از path ایجاد کنید.

 13. afshin 11 ماه پیش

  سلام
  پیشنهادتون برای حل این ارور چیه؟
  The analysis may need a large number of increments (more than 20,000,000), and it may be affected by round-off errors. For accuracy, running double precision executable is required.

  • Author
   mirzabozorg 11 ماه پیش

   سلام. احتمالا دارید از استپ dynamic, explicit استفاده میکیند و سایز مش و سایر تنظیمات به شکلی هستن که سایز نمو زمانی خیلی کوچیک شده. باید مش تون رو یک دست تر و منظم تر بکنید تا مقدار نمو زمانی افزایش پیدا کنه. اگر تحلیل تون شبه استاتیکیه می تونید از mass scaling هم برای افزایش مقدار نمو زمانی استفاده کنید. حتی اگر گزینه double precision رو هم در پنجره Edit job فعال کنید، بازم بدون اعمال اصلاحاتی که گفتم، حل شدن مدل غیر منطقی هستش.

 14. behzad 11 ماه پیش

  با سلام و خسته نباشید
  هنگام ساختن JOB ,وقتی از multi processor استفاده میکنم ABORTED میشه ولی در حالت عادی تحلیل انجام میشه ولی در حدود ۲ روز زمان میبره این هم متن پیام Abaqus/Explicit Analysis exited with an error – Please see the status file for possible error messages if the file exists.تو فایل استاتوس هم چیزی ننوشته بنظر شما راه حل چیه؟

  • Author
   mirzabozorg 11 ماه پیش

   سلام. در بعضی از موارد، بخاطر وجود تنظیمات همزمانی مثل ALE و kinematic contact method شما نمی تونید از قابلیت چند هسته ای استفاده کنید. شاید از این تنظیمات دارید بصورت همزمان استفاده می کنید. در این موارد باید بجای kinematic contact method از penalty contact method استفاده کنید.

  • Author
   mirzabozorg 10 ماه پیش

   سلام. با عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ دهی، در حالتهایی مثل زمانی که بطور همزمان از تکنیک ALE و فرمولاسیون تماس kinematic contact method استفاده شده باشه، این خطا صادر میشه. تو این حالت باید از فرمولاسیون تماس penalty contact method استفاده بشه. اون وقت می تونید از قابلیت پردازش موازی استفاده کنید. من در برخی موارد دیگه هم دیدم که به دلایل نامعلومی نمیشه از قابلیت موازی کردن هسته ها استفاده کرد.

 15. رمضان 9 ماه پیش

  Bad Material definition in element number 39 instance PART-1-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.سلام مهندس این ارور در موقع ران کردن کد ویومت رخ میده علتش چیه

 16. رمضان 9 ماه پیش

  Bad Material definition in element number 39 instance PART-1-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.سلام علت این ارور چیه موقع ران گرفتن ویومت بوجود میاد

  • Author
   mirzabozorg 9 ماه پیش

   سلام. تا اونجا که یادم میاد این خطا زمانی رخ میده که شرط حذف المان توی کد به صورت درستی تعریف نشده. منظورم اینکه روابط مربوط به رابطه بین تنش و کرنش باید اول بیان و شروط حذف المان باید بعدش بیان . این ترتیب مهمه. اشکال می تونه از روابط تنش و کرنشتون هم باشه.

 17. امیر مهریزی 9 ماه پیش

  سلام وقت بخیر.من در داخل نرم افزارم برای هر مدلی که می خوام ران بگیرم ارور
  system error code 1073741515
  میگیره و من راه حل شما رو رفتم ولی اصلا درست نشد.ترو خدا کمک کنید من دارم روی تزم کار میکنم و واقعا گیر هستم

  • Author
   mirzabozorg 9 ماه پیش

   سلام. حقیقتا ما تا الان هر راه حلی رو که ازش اطلاع داشتیم توی متن قرار دادیم .

 18. esmaeel 7 ماه پیش

  سلام اقای مهندس
  من یک تحلیل اویلری دارم که قطعه کار رو اویلری و قطعه ی صلب که داخلش میره رو Discret Rigid در نظر گرفتم. اما وقتی میخام مسئله رو حل کنم . تو ماژول جاب ارور زیر رو میده.
  ۲۸۳۵ elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
  Section definitions are missing or incorrect for the elements indicated above. Further processing of the input file is not possible until this input error is fixed.
  Analysis Input File Processor exited with an error.
  میگه برای ۲۸۳۵ المان خاصیت (یا سکشن) تعیین نکردی ولی این تعداد مش تعداد مش برای جسم صلبم هست! ولی جسم صلب که براش خاصیت تعریف نمیشه!
  قمست Property رو هم چک کردم و مشکلی تو اون قسمت نیست.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • Author
   mirzabozorg 7 ماه پیش

   سلام. شاید نوع المان رو درست انتخاب نکردید. کتابخانه المانتون باید متناسب با حلگر مورد استفاده باشه . family المانتون هم باید discrete rigid باشه . این خطا یا مربوط به ماژول مش میشه یا ماژول پراپرتی .

 19. محمد 6 ماه پیش

  با سلام
  بنده یک مدلسازی انجام داده ام ک نرم افزار مدل را سابمیت کرده ولی در همان حالت متوقف میشه و نه ارور میده نه سکسزفول
  مشکل کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • Author
   mirzabozorg 6 ماه پیش

   سلام . توی بخش پرسش و پاسخ یه پرسش ایجاد کنید و از قسمت وارنینگ های پنجره job monitor تون عکس بزارید تا بهتر بتونم راهنماییتون کنم . این اتفاق دلایل مختلفی می تونه داشته باشه .

 20. محمد 6 ماه پیش

  سلام ببخشید مزاحم میشم میخاستم بدونم برای برطرف کردن ارور
  in keyword *CONFLICTS, file “penetration.inp”, line 4140: Keyword *Conflicts is generated by Abaqus/CAE to highlight changes made via the Keywords Editor that conflict with changes made subsequently via the native GUI.
  چکار باید کرد؟
  باتشکر

 21. amir 6 ماه پیش

  سلام،
  آیا امکان مدل کردنfluid solid interaction در اباکوس هست؟ برای مثال تحلیل اثرات عبور یک سیال از یک لوله.
  اگر هست از کدام تحلیلگر باید استفاده کرد؟

  • Author
   mirzabozorg 5 ماه پیش

   سلام . راهی که من قبلا استفاده کردم، کوپل کردن حلگر cfd با یکی از حلگر های standard یا explicit هستش . توی هلپ آباکوس یه بخش هست به اسم getting started: interactive edition . توی اون ، تو بخش های انتهاییش یه مثال هست به اسم flow through a bent pipe . اونو انجام بدید، بطور کامل قضیه رو متوجه میشید.

 22. آرمان 5 ماه پیش

  سلام بابات مطالب مفیدتون خیلی ممنون
  نرم افزار آباکوس من یه مشکلی داره وقتی میخوام چندتا موضوع رو با هم انتخاب کنم با اینکه کلید ctrl کیبورد رو هم نگه میدارم ولی انتخاب رو انجام نمیده میتونید راهنمایی بفرمایید؟

  • Author
   mirzabozorg 5 ماه پیش

   سلام . خواهش می کنم . توی آباکوس کلید ctrl برای deselect کردن استفاده میشه . برای select کردن باید از کلید shift استفاده کنید.

 23. محمد امیدی 3 ماه پیش

  Error in job Job-1: THE INDEPENDENT VARIABLES MUST BE ARRANGED IN ASCENDING ORDER
  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8 HAS NOT BEEN DEFINED
  Error in job Job-1: A CONCENTRATED LOAD HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8. THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
  Job Job-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
  Error in job Job-1: Analysis Input File Processor exited with an error.
  Job Job-1 aborted due to errors.
  سلام کسی میدونه این ارور ها چیه و چجوری رفع میشه؟

  • Author
   mirzabozorg 3 ماه پیش

   سلام .
   ارور اول : شما باید خواصی که وارد کردین رو به ترتیب صعودی وارد کنید. یعنی هم تو ستون تنش و هم تو ستون کرنش باید داده ها به ترتیب صعودی وارد بشن.
   ارور دوم : فکر میکنم نوع المان رو به درستی تو ماژول مش تعیین نکردین . در واقع family المانتون باید رو حالت temp-displacement باشه که فک کنم شما اینو لحاظ نکردین .
   ارور پنجم : روی یه set از نوع node یه بار متمرکز اعمال کردین . احتمالا بعدن تغییراتی تو مدل دادین که باعث شده دیگه این set فعال نباشه و از بین بره . دوباره نیرو رو تعریف کنید.

 24. محمد امیدی 3 ماه پیش

  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8 HAS NOT BEEN DEFINED
  با سلام
  این ارور ها چطوری رفع میشن
  اگه کسی میدونه ممنون میشم جواب بده

  • Author
   mirzabozorg 3 ماه پیش

   سلام . فکر میکنم المان مناسبی رو تو ماژول مش انتخاب نکردین . باید از قسمت assign element type المان کوپل دما و جابجایی رو انتخاب کنید. البته احتمال میدم مشکلتون این باشه.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟