در این قسمت، کلیه ویدیو هایی که موضوعشان آموزش تکنیک های مرتبط با نحوه رفع خطاها در آباکوس است، قرار گرفته اند. بسیاری از خطاهای نرم افزار آباکوس صرفا به دلیل ضعف تکنیکی و یا اشتباه در انجام تنظیمات رخ نداده اند لذا برای رفع این خطاها ها باید شناخت مناسبی نسبت به خصوصیات حلگر های آباکوس و منطق عملیاتی سایر تنظیمات انجام شده در مدل وجود داشته باشد. در ویدیو های این قسمت، ضمن آموزش این خصوصیات و منطق های عملیاتی، برخی از تکنیک های رفع این خطاها آموزش داده شده اند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

کانال تلگرام فمکس

@FEMEX

بازیابی رمز عبور