امروزه تکنیک محاسباتی المان محدود به دلیل قابلیت بالای آن در حل مسائل با ماهیت های فیزیکی گوناگون، در اکثر رشته‌های مهندسی نظیر مکانیک، هوافضا، عمران، پلیمر، متالورژی و دیگر رشته‌های مهندسی و میان رشته‌ای مورد استفاده قرار میگیرد. این امر سبب افزایش روزافزون تعداد کاربران نرم افزارهای المان محدود نظیر ANSYS، ABAQUS و NASTRAN شده است. لذا نیاز به مجموعه‌های آموزشی مدون و ساخت یافته‌ای که نحوه استفاده صحیح و اصولی از این نرم افزارها را فراهم می آورند بیش از پیش احساس می شود. استفاده درست و اصولی از این نرم افزار ها افزون بر آگاهی از نحوه استفاده از امکانات و ابزار های نرم افزار مستلزم شناخت علمی ابزار ها و امکانات مورد استفاده است. زیرا حل مسئله و ارائه نتایج از سوی نرم افزار، دال بر صحت نتایج به دست آمده نمی باشد و صحت نتایج به دست آمده باید از سوی کاربر نرم افزار و با استفاده از تجارب و شهود فیزیکی وی تایید شود. شناخت علمی ابزار ها و امکانات نرم افزار علاوه بر تضمین صحت نتایج حاصل از تحلیل المان محدود موجب انتخاب هر چه بهتر روش شبیه سازی شده و هزینه شبیه سازی را بهینه می کند.

به منظور پاسخگویی به نیاز فعلی جامعه علمی کشور، گروه (FEM Experts) FEMEX در نظر دارد تا با ارائه مجموعه‌ای از آموزش‌های مدون و ساخت یافته در ارتباط با نرم افزارهای پرکاربرد المان محدود که تنظیم و تدوین آنها با نگاه به مبانی علمی و دانشگاهی صورت گرفته است، سبب ارتقای کیفی مهارت‌های کاربران نرم افزارهای المان محدود شود و آن ها را به استفاده بهینه از امکانات این نرم افزار ها سوق دهد.

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف

– کارشناسی مهندسی مکانیک در گرایش ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گرایش طراحی کاربردی

– دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گرایش تحلیل تنش و سازه

– کارشناسی مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت

– کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف

– کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش تبدیل انرژی در دانشگاه صنعتی شریف

– کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– کارشناس طراحی و مهندسی در شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور