دوره سابروتین نویسی در آباکوس


شرکت در دوره آنلاین
1,300,000 تومان
دریافت فایل ویدئویی دوره
1,100,000 تومان

ثبت نام دوره در ایوند
در حال بارگذاری . . .
مدرس

مهندس امیرحسین میرزابزرگ

مدت دوره

20 ساعت

در این دوره نحوه استفاده از پنج سابروتین نرم افزار آباکوس بطور کامل با ذکر مثال آموزش داده می شود. در ابتدای امر انواع روش های کدنویسی در آباکوس توضیح داده می شوند و کاربرد ها و کاراکرد های هر یک عنوان می شود. سپس بحث سابروتین نویسی در آباکوس بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

توجه توجه توجه:

در طول این دوره، در تمامی مثال های حل شده، سابروتین های مورد نیاز از ابتدا نوشته می شوند و پس از پایان نوشتن آنها، از سابروتین برای حل مدل استفاده می شود و در صورت بروز خطا ناشی از وجود اشتباه در سابروتین، سابروتین مربوطه عیب یابی شده و ایرادات آن رفع می شود تا در نهایت تحلیل با استفاده از سابروتین مربوطه بطور کامل انجام شود. در حقیقت از هیچ سابروتین از پیش نوشته شده ای استفاده نمی شود و در تمامی مثال ها از ابتدا تا انتهای فرایند کدنویسی در ویدیو ها موجود است.

توضیحات

سرفصل دوره سابروتین نویسی در آباکوس

در ادامه هر یک از سابروتین های مورد بحث در دوره به همراه کاربردشان توضیح داده شده اند.

۱) سابروتین disp

سابروتین disp برای تعریف شرط مرزی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد.

۲) سابروتین dload

سابروتین dload برای تعریف نیرو های سطحی و حجمی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد.

۳) سابروتین dflux

سابروتین dflux برای تعریف شار حرارتی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. این سابروتین بطور گسترده ای در بحث شبیه سازی جوشکاری ذوبی در آباکوس مورد استفاده قرار میگیرد.

۴) سابروتین usdfld

سابروتین usdfld برای تعریف متغیر میدانی دلخواه و وابسته کردن مدل های رفتاری موجود در آباکوس به صورت تابعی از متغیر های میدانی تعریف شده در حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سابروتین شما می توانید مدل های رفتاری موجود در آباکوس را اصلاح کنید.

۵) سابروتین umat

سابروتین umat برای تعریف ماده دلخواه در حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سابروتین شما می توانید هر نوع constitutive law فیزیکی را تعریف نموده و در آباکوس استفاده کنید.

توجه توجه توجه:

در طول این دوره، در تمامی مثال های حل شده، سابروتین های مورد نیاز از ابتدا نوشته می شوند و پس از پایان نوشتن آنها، از سابروتین برای حل مدل استفاده می شود و در صورت بروز خطا ناشی از وجود اشتباه در سابروتین، سابروتین مربوطه عیب یابی شده و ایرادات آن رفع می شود تا در نهایت تحلیل با استفاده از سابروتین مربوطه بطور کامل انجام شود. در حقیقت از هیچ سابروتین از پیش نوشته شده ای استفاده نمی شود و در تمامی مثال ها از ابتدا تا انتهای فرایند کدنویسی در ویدیو ها موجود است.

فهرست مطالب دوره آنلاین سابروتین نویسی در آباکوس به ترتیب جلسات برگزار شده

جلسه اول

 1. توضیح انواع روش های کدنویسی در آباکوس و بیان کارکرد ها و نحوه استفاده از هر یک از روش ها( کیورد نویسی، سابروتین نویسی و اسکریپت نویسی)
 2. توضیح نکات پایه ای مربوط به استفاده از سابروتین ها
 3. ارایه نکاتی در رابطه با نحوه لینک کردن آباکوس و کامپایلر فرترن
 4. بررسی بخش مربوط به سابروتین ها از هلپ آباکوس و توضیح نحوه استفاده از آن
 5. آموزش قواعد برنامه نویسی به زبان فرترن برای سابروتین نویسی در آباکوس
 6. توضیح پارامتر های سابروتین DISP
 7. حل یک مثال با استفاده از سابروتین DISP

جلسه دوم

 1. توضیح پارامتر ها و منطق عملیاتی سابروتین DFLUX
 2. تعریف شار حرارتی ثابت برای ناحیه خاصی از مدل با و بدون استفاده از سابروتین DFLUX و صحت سنجی نتایج بدست آمده با استفاده از سابروتین
 3. تعریف شار حرارتی ثابت به صورت تابعی از مکان و زمان با استفاده از سابروتین DFLUX
 4. تعریف شار حرارتی متحرک یک پاسه با استفاده از سابروتین DFLUX
 5. تعریف شار حرارتی متحرک دو پاسه (رفت و برگشت) با استفاده از سابروتین DFLUX

جلسه سوم

 1. توضیح پارامتر ها و منطق عملیاتی سابروتین DLOAD
 2. تعریف بار گسترده ساکن با و بدون استفاده از سابروتین DLOAD و صحت سنجی نتایج بدست آمده با استفاده از سابروتین
 3. تعریف بار گسترده ناشی از انفجار هوایی بر روی ورق فلزی به صورت تابعی از مکان و زمان با استفاده از سابروتین DLOAD و تحلیل پارگی ورق فلزی
 4. تعریف بار گسترده متحرک (نظیر آنچه که با حرکت چرخ قطار یا تایر ماشین بر روی سطح زیرینشان ایجاد می گردد.) با استفاده از سابروتین DLOAD

جلسه چهارم

 1. بررسی انواع سابروتین های مربوط به تعریف رفتار مکانیکی جدید در اباکوس و مقایسه کارکرد آنها با یکدیگر (شامل سابروتین های UMAT، USDFLD، UDMGINI،  UHARD و CREEP)
 2. توضیح پارامتر ها و منطق عملیاتی سابروتین USDFLD
 3. توضیح utility routine بنام GETVRM که در سابروتین USDFLD میتوان از آن استفاده نمود.
 4. حل یک مساله با استفاده از سابروتین USDFLD و تابع GETVRM

جلسه پنجم

 1. ارایه و بررسی سه منبع مطالعاتی برای استفاده بهتر از نرم افزار آباکوس و تقویت قابلیت سابروتین نویسی در آن( جزوه آموزش سابروتین نویسی در آباکوس مربوط به شرکت سیمولیا، یک کتاب مربوط به مبحث پلاستیسیته عددی با محوریت سابروتین UMAT و یک استاندارد صنعتی اروپایی در زمینه تحلیل غیرخطی سازه ها بر مبنای نرم افزار آباکوس)
 2. توضیح پارامتر ها و منطق عملیاتی سابروتین UMAT
 3. کدنویسی رفتار الاستیک خطی و مقایسه آن با جواب بدست آمده از مدل الاستیک خطی در نرم افزار آباکوس در دو حالت تک المان و یک مساله کلی

جلسه ششم

 1. کدنویسی رفتار الاستیک خطی برای مواد ارتوتروپیک (نظیر کامپوزیت ها) و مقایسه آن با جواب بدست آمده از مدل الاستیک خطی در نرم افزار آباکوس در دو حالت تک المان و یک مساله کلی
 2. کدنویسی رفتار مکانیکی FGM
 3. آموزش نحوه تعریف دو رفتار مکانیکی متفاوت با استفاده از سابروتین UMAT بطور همزمان در یک سابروتین

جلسه هفتم

 1. آموزش نحوه استفاده از چند سابروتین متفاوت بطور همزمان در یک مدل و در حالتی که یکی از سابروتین ها از متغیر های سابروتین دیگر استفاده میکند.
 2. توضیح پارامتر ها و منطق عملیاتی سابروتین UEXPAN مورد استفاده در تعریف ضریب انبساط حرارتی با تابع دلخواه
 3. استفاده همزمان از دو سابروتین USDFLD و UEXPAN برای شبیه سازی فرآیند ساخت افزایشی به روش فوتوپلیمرزاسیون بر اساس یک تز دکتری
 4. آموزش نحوه استفاده از دستور model change (مورد استفاده در شبیه سازی فرایند جوشکاری ذوبی و فرآیند های ساخت افزایشی)

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

۱) پیش نیاز این دوره داشتن تسلط کافی بر مباحث مقدماتی آباکوس است.

۲) شرکت در دوره نیازمند هیچ پیش نیازی در باب کدنویسی تحت زبان fortran نیست .

۳) شرکت کنندگان در دوره باید پیش از حضور در کلاس، نرم افزار آباکوس خود را با کامپایلر fortran و نرم افزار visual stadio مناسب و متناسب با نسخه ویندوز و نسخه آباکوس خود لینک کنند. در این باره در اینترنت مطالب زیادی به صورت متن و فیلم ( در سایت youtube ) وجود دارد. پیش از شروع دوره، دستورالعمل لینک کردن در اختیار شرکت کنندگان در دوره قرار میگیرد. همچنین در جلسه اول و پیش از شروع به آموزش مبحث سابروتین نویسی، از صحت لینک بودن سیستم تمام شرکت کنندگان در دوره اطمینان حاصل می شود.

 

دوره آنلاین چگونه برگزار می شود؟

برای شرکت در دوره آنلاین کافی است از طریق لینکی که پس از ثبت نام در اختیار شما قرار میگیرد،  در صفحه برگزاری دوره حضور پیدا کنید. در این صفحه تصویر مدرس و تصویر رایانه وی برای شما قابل مشاهده است. همچنین میتوانید با مدرس و سایر شرکت کنندگان دوره چت کنید یا تماس صوتی و تصویری برقرار کنید و حتی تصویر رایانه خود را با مدرس به اشتراک بگذارید.

هم اکنون می توانید برای آشنایی با صفحه برگزاری دوره از طریق لینک زیر وارد این صفحه شوید:

لینک ورود به صفحه آزمایشی دوره

نام کاربری: demo

رمز عبور: ۱۲۳۴

 

دریافت ویدیو دوره: در صورتی که امکان شرکت در دوره به صورت آنلاین را ندارید میتوانید ویدیو ضبط شده دوره را تهیه کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره سابروتین نویسی در آباکوس”

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور