خطاهای آباکوس

همانطور که در فیلم آموزش رفع خطای too many attempts made for this increment نیز عنوان شده است،

زمانی که شما job ی را که ساخته اید submit می کنید، فرآیند پردازش در تحلیل المان محدود آغاز شده و تا حل کامل مساله چند مرحله به ترتیب پشت سر گذاشته می شود:

مرحله data checking

در این فرآیند، نرم افزار پس از ایجاد فایل با پسوند inp ( که ورودی مجموعه حلگر های آباکوس است )، این فایل را مورد بررسی قرار می دهد و چک می کند که آیا تمام تنظیمات، به طور کامل برای انجام آنالیز درخواستی از سوی شما لحاظ شده اند یا نه. برای مثال، از آنجایی که در آنالیز هایی که حلگر آنها abaqus/explicit است، چگالی مواد deformable باید در ماژول property تعریف شده باشد، لذا در صورت عدم تعریف این پارامتر از سوی شما، در این مرحله نرم افزار پیغام خطا می دهد و در پیغام خود عدم تعریف شدن چگالی را اطلاع می دهد.

مرحله حل job

در صورت کامل شدن فرآیند اول، حلگر مورد نظر مساله را بر اساس فایل با پسوند inp برای خود ترجمه نموده و فرآیند حل شروع می شود. همانطور که در فیلم آموزشی سیر تا پیاز اباکوس نیز عنوان شده است، زبان این فایل (به آن input file نیز گفته می شود.) مختص حلگر های آباکوس بوده و یک زبان استاندارد نمی باشد. ضمن پیشرفت حل و طی شدن increment ها، شما می توانید به ماژول visualization رفته و خروجی هایی که تا آن لحظه از پیشرفت حل بدست آمده اند را مشاهده کنید. در حقیقت مشاهده خروجی ها نیازی به تکمیل حل ندارد.

در ادامه تصویری از پنجره Job Manager یک آنالیز که در آن job به طور کامل حل گردیده است، آورده شده است.

 

Capture

 

در پنجره Job Manager می توانید از طریق سربرگ Monitor، به پنجره Job Monitor دست رسی پیدا کنید. در تصویر زیر پنجره Job Monitor مربوط به Job حل شده آورده شده است.

 

Capture2

در تصویر فوق به ترتیب شروع به بررسی شدن فایل Input و اتمام بررسی و سپس شروع به کار حلگر و اتمام حل، توسط نرم افزار اطلاع داده شده است. هر یک از سربرگ های پنجره Job Monitor حاوی اطلاعات خاصی می باشند. سربرگ Errors مربوط به اعلام خطاهای رخ داده پس از submit کردن job است که می تواند در هر یک از مراحل نامبرده به وقوع بپیوندد. اعلام error از سوی نرم افزار سبب پایان آنالیز شده و فرآیند حل نا تمام باقی می ماند. آباکوس در این زمان از عبارت “Job “aborted due to errors (به دلیل خطاهایی، Job خاتم داده شده است ) استفاده می کند. در ادامه تصویر مربوط به پنجره Job Monitor که در آن Job خاتمه یافته، آورده شده است.

 

Capture3

برطرف کردن خطاها

متاسفانه در بسیاری از موارد پیغامی که در سربرگ Errors نوشته می شود، فاقد وضوح کافی بوده و به شما هیچ کمک مثبتی در بهبود تنظیمات مدل خود در جهت حل کامل آن نمی کند. در برخی از موارد، این پیغام با توضیح بیشتری در بین خطوط متن نوشته شده در سربرگ Data File بیان می شود. اما در نهایت مهمترین عامل در فهم خطاها و اصلاح آنها، تجربه است! هر چه شما بیشتر با مدل هایی که کامل حل نشده اند سرو کله زده باشید، تبحر بیشتری در فهم و اصلاح مدل بر اساس پیغام های خطا پیدا می کنید. در ادامه برخی از متداول ترین error هایی که ممکن است با آن روبه رو شوید به همراه توضیح و نحوه اصلاح آن آورده شده اند.


خطا با عنوان Too many attempts made for this increment

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

 

Capture4

این خطا همواره در آنالیز هایی که حلگر آن abaqus/Standard است روی می دهد. abaqus/Standard از یک روش مبتنی بر تکرار برای حل مسایل ( استاتیکی و شبه استاتیکی ) استفاده می کند. در این روش، در هر increment، برای time increment مقداری بین مقادیر ماکزیمم و مینیممی که شما برای آن در ماژول step تعیین کردید، لحاظ می شود و معادلات تعادل در آن increment با استفاده از روش نیوتن – رافسون حل می شوند. در صورتی که پس از تعدادی تکرار، شروط همگرایی ارضا نشود، حلگر مقدار time increment را به یک چهارم مقدار قبلی کاهش می دهد و از اول شروع به حل معادلات می کند. به این عمل اصطلاحا cut back گفته می شود . abaqus/standard به صورت default می تواند تا ۵ بار cut back بزند. همچنین آباکوس به هر یک از دفعات انتخاب time increment یک Attemp می گوید. در حقیقت به صورت default، تا ۵ تا attempt می تواند لحاظ شود. در تصویر فوق، در ستون Att که مخفف Attempt است، گزارش مربوط به Attempt ها نوشته می شود. هر incremenet که همگرا نشود، در این ستون در کنار شماره attempt آن U گذاشته می شود. در تصویر فوق، از آنجایی که در attempt پنجم هم مساله همگرا نشده است، پیغام خطای مربوطه صادر شده است. شاید اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد این باشد که مقادیر مینیمم و ماکزیمم برای time increment را ریز کنید تا عملا نیاز به چند بار ریز شدن time increment توسط خود حلگر مرتفع شود. این راه حل می تواند در برخی از آنالیز ها راه گشا باشد اما در طیف وسیعی از مسایل کارساز نبوده و دوباره پس از ۵ بار cut back، حل به صورت ناقص خاتمه می یابد. در ادامه برخی از متداول ترین مسایلی که این خطا می تواند در آنها روی دهد به همراه تکنیک هایی برای اصلاح مساله و حل مجدد آن آورده شده است.

مسایل دارای اندرکنش تماس (contact interaction):

یکی از محدودیت های abaqus/standard تحلیل مسایلی است که دارای شرایط تماس پیچیده بوده و نیز امکان ایجاد rigid body motion در طول آنالیز، در آنها وجود دارد. در این موارد از آنجایی که حلگر نمی تواند وضعیت گره های درگیر در تماس را به خوبی تعیین کند، در نهایت آنالیز خاتمه می باید. در این حالت استفاده از توصیه های زیر می تواند کارساز باشد :

 • بین اولین step مربوط به شروع آنالیز ( اعمال بارگذاری ها و شرایط مرزی متحرک) و step به اسم initial step ، یک step دیگر ایجاد کنید. در این step، در هر part، تمام درجات آزادی یکی از گره های آن را ببندید ( در مورد اجسام صلب باید تمام درجات آزادی Reference Point آنها بسته شود ) و هیچ بار یا شرایط مرزی متحرکی به سیستم اعمال نکنید. اضافه نمودن این step اضافی که تاثیر خاصی هم روی نتایج تحلیل نمی گذارد ( چون در آن هیچ نوع بارگذاری وجود ندارد) به حلگر فرصت می دهد تا اندرکنش های تماس تعریف شده را به خوبی بین part های در تماس، تعریف نماید که به آن اصطلاحا Contact Stabilization می گویند. در step های بعدی نیز باید درجه آزادی یک گره از هر part که در راستای آن درجه آزادی چیزی برای محدود کردن حرکتش نیست، بسته شود. این کار از بروز rigid body motion جلوگیری می کند.
 • توصیه می شود که سایز المانها، در سطوحی که در اندرکنش contact شرکت می کنند، به مقدار کافی کوچک شود. حد اندازه المانها در این سطوح، بستگی به شعاع انحنای مرز های در تماس دارد.
 • حتی با استفاده از توصیه های فوق، باز هم در برخی از مسایل، به دلیل پیچیده بودن اندرکنش های تماس موجود بین part های توی مدل، با بروز خطای فوق، آنالیز نیمه کاره خاتمه می یابد. برای این دسته از مسایل توصیه می شود که بجای استفاده از abaqus/standard، با رعایت نکات مربوط به حل مسایل شبه استاتیکی و استاتیکی، از حلگر abaqus/explicit استفاده شود. این حلگر نسبت به حلگر abaqus/standard دارای توانایی به مراتب بیشتری در حل مسایل با اندرکنش های تماس پیچیده است.

مسایل دارای تغییر شکل های زیاد (large deformation):

در برخی از تحلیل های پلاستیسیته استاتیکی یا شبه استاتیکی، برخی از المانها به شدت تغییر شکل می یابند. با ادامه آنالیز و افزایش نرخ پلاستیک، به منظور تحلیل دقیق مساله، حلگر مجبور است تا time increment را مدام ریز تر کند. این ریز شدن مداوم time increment در نهایت منجر به خطای فوق الذکر می شود. در این حالت run کردن آنالیز از ابتدا با یک time increment بسیار ریز می تواند سبب ناکارامدی آنالیز و به شدت طولانی شدن آن بشود. استفاده از نکات زیر می تواند سبب تکمیل job شود :

 • شاید کرنش پلاستیک در مساله به اندازه ای رسیده است که تنش در ماده از تنش نهایی (Ultimate Stress) بیشتر شده است. در این حالت ماده مربوطه وارد ناحیه آسیب شده است و ادامه حل احتمالا سبب تخریب کامل برخی از المان ها می شود. با در نظر گرفتن مدل آسیب (Damage) در مساله، حلگر مقدار آسیب در هر المان را محاسبه نموده و المان هایی که به طور کامل تخریب شده اند را از آنالیز حذف می کند. این امر از تغییر شکل بیش از اندازه این المان ها (که سبب ایجاد مشکل برای حلگر می شود) جلوگیری می کند.
 • ریز کردن سایز مش در نواحی که دچار تغییر شکل زیاد می شوند، ضمن افزایش دقت شبیه سازی، تا اندازه ای از ایجاد تغییر شکل های شدید در المانها جلوگیری نموده و در کنار استفاده از مدل آسیب، احتمال کامل شدن job در حال حل را افزایش می دهد.
 • حتی با استفاده از دو توصیه فوق، باز هم در برخی از مسایل در زمانی که بیش از ۹۰ درصد حل انجام شده است، با بروز خطای فوق، آنالیز نیمه کاره خاتمه می یابد. برای این دسته از مسایل توصیه می شود که بجای استفاده از abaqus/standard، از حلگر abaqus/explicit استفاده شود. همچنین توصیه می شود که ضمن لحاظ نمودن نکات فوق الذکر در مدل خود، از قابلیت ALE یا Arbitrary Lagrangian-Eulerian نیز استفاده کنید.

 

خطا با عنوان elements have missing property definitions

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

Capture5

این خطا در مرحله data checking می تواند اتفاق بیفتد و وقوع آن فارغ از حلگر انتخاب شده است. در متن خطا گفته شده که برای تعدادی از المان ها خاصیت رفتاری (property) تعریف نشده است. برای اینکه المان ها دارای خاصیت رفتاری ( مکانیکی، حرارتی، ترمو مکانیکی و …. ) باشند، می بایست مراحل زیر سپری شود:

الف ) تعریف ماده و خواص فیزیکی مربوطه

ب) تعریف section با ماده مربوطه (که مثلا به لحاظ shell یا solid بودن باید با part که می خواهید به آن خواص رفتاری نسبت دهید، متناسب باشد.)

ج) اختصاص دادن section تعریف شده به part

زمانی که به هر part در ماژول property، section اختصاص می دهید، رنگ آن part در این ماژول سبز آبی یا اصطلاحا aqua می شود. در صورتی که در مدلتان همه یا بخشی (partition) از یک part که deformable تعریف شده، در ماژول property فاقد رنگ نامبرده باشد، شما حتما با این خطا مواجه می شوید. در صورت بروز این خطا، یکی از راه های برطرف کردن آن بازگشت به ماژول property و چک کردن رنگ تمام part های deformable می باشد.

خطا با عنوان The elements contained in element set have distorted excessively

در تصویر زیر پنجره Job Monitor را مشاهده می کنید که در آن این پیغام خطا اعلام شده است.

Capture6

در این خطا عنوان شده است که برخی از المان ها بیش از حد دچار تغییر شکل شده اند. این مساله می تواند به دلیل نرخ یا اندازه بارگذاری زیاد روی قطعاتی که تغییر شکل پذیر تعریف شده اند، روی بدهد. این خطا عموما در آنالیز هایی که در آنها ماده دچار تغییر شکل های زیاد می شود، روی می دهد. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تحلیل های پلاستیسیته یا شکل دهی که در آنها ماده دچار کرنش ها و تغییر شکل های بزرگ می شود.
 • تحلیل های کوپل سازه و سیالی نظیر sloshing که در آنها برای مدل سازی تلاطم در سیال با اختصاص دادن معادلات حالت و خصوصیات ویژه ای به سیال، سعی می شود تا با استفاده از تکنیک المان محدود بجای استفاده از تکنیک های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، معادلات سیال حل شود.

برای برطرف کردن این خطا باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که در طول حل job، المان ها بیش از حد دچار تغییر شکل نشوند. استفاده از نکات زیر می تواند کارساز باشد:

 • ریز کردن سایز المان ها و تغییر تکنیک های مش زنی سازه به گونه ای که سبب افزایش کیفیت المان های ایجاد شده بشود، می تواند به حل کامل آنالیز کمک کند.
 • تغییر مرتبه المان ها از ۱ به ۲، با اینکه سبب افزایش قابل توجه حجم آنالیز و فضای اشغال شده از RAM کامپیوتر می شود، یکی از آسان ترین راه ها برای بالا بردن احتمال به اتمام رسیدن آنالیز است.
 • در برخی از مسایل، این احتمال وجود دارد که شاید سطح کرنش های محاسبه شده، تا حدی بالا رفته باشد که سبب ورود ماده به ناحیه آسیب خود بشود و برای ادامه آنالیز از نقطه مشخصی به بعد، حتما باید معیار آسیب برای ماده مذکور تعریف می شده است. عدم تعریف معیار شروع و رشد آسیب مناسب، یکی از اشتباهات متداول کاربران آباکوس است که می تواند سبب بروز این خطا بشود.
 • در مواردی نظیر برخی از آنالیز های شکل دهی که در آنها افزایش چگالی مش و بالا بردن مرتبه المان ها به تنهایی سبب تکمیل آنالیز نمی شود، می توان با تعریف مناسب الگوریتم مش زنی تطبیقی Arbitrary Lagrangian-Eulerian برای part هایی که دچار تغییر شکل زیاد می شوند، تا حد زیادی سبب تکمیل و جلو رفتن آنالیز شد. البته استفاده از این تکنیک در شبیه سازی، همانند سایر راه حل های ارائه شده سبب افزایش زمان آنالیز می شود.

خطا با عنوان the executable standard.exe aborted with system error code 1073741819

در سایر خطاهای آباکوس، در متن خطا معمولا توضیحاتی در رابطه با ارتباط خطا با مسایل همگرایی یا عدم انجام تنظیمات کافی ارایه می شود اما در متن این خطا که شاید نامانوس ترین خطای آباکوس است، هیچ توضیح مشابهی عنوان نمی شود. معمولا این خطا در زمانی رخ می دهد که خود نرم افزار نمی تواند علت ایجاد مشکل را به درستی پیدا کند و به همین جهت این خطای نامانوس را صادر می کند. در مدل های فاقد سابروتین (به ویژه سابروتین UMAT) این خطا می تواند به دلیل عدم تعریف مناسب رفتارهای فیزیکی در ماژول پراپرتی رخ دهد. برای مثال تعریف نامناسب پارامتر های رفتار مکانیکی خاک (در مسایل ژئوتکنیکی) می تواند باعث صدور این خطا شود. در صورتی که شما از ورژن ۶٫۱۳ و بالاتر آباکوس استفاده می کنید، در زمانی که با این خطا مواجه شدید، پیش از انجام اصلاحاتی در مدل، می توانید از مسیر

Simulia/abaqus/6.13(or 14 or….)/code/bin

فایل mkl_avx2.dll را پیدا کرده و نام آن را به mkl_avx2.dll.11.0.0.1 تغییر دهید. این تغییر نام اثر منفی بر روی نرم افزار ندارد. اگر پس از این تغییر نام، دوباره job مربوطه را submit نمودید و باز هم با این خطا مواجه شدید، این بدان معناست که در مدل شما ناهمگونی بین برخی از تنظیمات و پارامتر های مقداردهی شده وجود دارد و باید رفع گردد. برای مشخص شدن علت وقوع خطا، می توانید تنظیمات مختلف را اضافه و کم کنید و یا تغییری در اعداد وارد شده ایجاد نمایید و نتیجه را بررسی کنید. برای مثال اگر در مدل شرایط اولیه (predefined field) تعریف نموده اید، آن را حذف کنید و دوباره job را submit کنید. اگر در این هنگام دیگر خطا صادر نشد، این بدان معناست که مشکل از شرط اولیه تعریف شده بوده است.

 

150 دیدگاه
 1. Arsalan 8 سال ago

  بسیار عالی
  مرسی از مطلب خوبتون

  میخواستم ببینم تلورانس و یا Damage stabilization که تعریف میکنیم صرفا برای ایجاد همگرایی هست؟
  اگر بشه این دو تا قضیه رو وا کنید عالی میشه
  اصلا این اعداد چگونه تعیین میکنیم؟

  • Author
   mirzabozorg 8 سال ago

   سلام . اگه منظورتون Damage Stabilization Cohessive هستش ، بله . این پارامتر رو برای کمک به همگرایی بهتر مساله در نظر می گیرن و بهش معمولا عددی در حدود ۰٫۰۰۰۰۱ رو می دن که البته سبب بروز مقدار ناچیزی خطا در مساله می شه . البته بدون تعریف این پارامتر هم می تونه مساله همگرا شه و تعریف اون یک باید نیست ! مقدار تلرانس باید به طریقی انتخاب شود که در دامنه آن معیار شروع خرابی می بایست ارضا گردد . در واقع در صورتی که مقدار تنش مربوطه بین X (مقداری که شما در جدول تعیین کرده اید ) و X+tolerance*X باشد ، آسیب شروع می شود . در صورتی که نرم افزار در یک increment ، تنش را بیشتر از X+tolerance*X محاسبه کند، cut back زده و سعی می کند تا با محاسبه مجدد تنش ، آن را در این بازه بدست آورد . به طبع همواره باید در نوک ترک یا نواحی که احتمال شروع آسیب از آن وجود دارد ، مش ریز باشد تا به این محاسبه کمک کند .

 2. عبدالقیوم 8 سال ago

  سلام
  با تشکر از توضیحات خوب تون

  بنده یه سوالی دارم:
  من دارم قاب بتن آرمه رو تو آباکوس مدل میکنم، بارگزاری روی قاب فشاری-ضربه ایی است، وقتی مقدار بار را زیاد میکنم همین ارور
  The elements contained in element set have distorted excessively
  رو میده.
  میخوام برای بتن و فولاد DAMAGE تعریف کنم، اما نمیدونم چطور.
  امکان داره کمک کنید.
  با تشکر

  • Author
   mirzabozorg 8 سال ago

   سلام . برای استفاده درست از کتابخانه مواد توی ماژول property ، داشتن موارد زیر الزامیه :
   ۱) اینکه شما باید اون ویژگی موردنظرتون رو خوب بشناسید و درباره مدل هاش توی آباکوس از روی help مطالعه کرده باشید .
   ۲) داده های آزمایشگاهی مناسب داشته باشید .
   برای انجام یک مدل سازی موفقیت آمیز داشتن هر دو مورد بالا الزامیه . توی مثال های آباکوس مثال ۲٫۱٫۱۵ با عنوان Seismic analysis of a concrete gravity dam رو حتما مطالعه کنید . مثال ۱٫۱٫۵ با عنوان Collapse of a concrete slab هم میتونه براتون مناسب باشه .

 3. جواد 8 سال ago

  سلام من با این پیغام روبرو میشم ….
  in keyword *BOUNDARY, file “Job-less.inp”, line 484: Unknown assembly node set _PICKEDSET70
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید….

 4. بهنام 8 سال ago

  سلام و احترام. بنده دانشجوی ارشد مکانیک هستم و از فیلمهای آموزشی شما استفاده میکنم برای نرم افزار آباکوس.الان با استفاده از نرم افزار Inventor یک سوپاپ دود موتور خودرو طراحی کردم و اون رو انتقال دادیم به نرم افزار آباکوس با پسوند sat حالا وقتی سوپاپ رو مش بندی میکنم در قسمت job نتیجه تحلیل به ما نمیده هنگام کلیلک برای حل مسادله در قسمت job manager در قسمت status به جای run کردن فایل و حل آن کلمه None رو میاره به نطر شما مشکل کجاست .ممنون از راهنمای شما

  • Author
   mirzabozorg 8 سال ago

   سلام . زمانی که شما یک job رو تعریف کردید ، اتوماتیک فرآیند حل شروع نمیشه و شما باید job تعریف شده رو submit کنید . پس از اون اول مرحله data checking انجام میشه و بعد اگر مدلتون ایراد خاصی نداشته باشه ، فرآیند حل آغاز میشه . اینکه فایل cad با کدوم نرم افزار ایجاد میشه تفاوتی نداره و فقط باید با پسوند مناسب save بشه . البته توصیه من استفاده از فایل هایی با پسوند stp یا parasolid هستش .

 5. سروش 8 سال ago

  سلام
  من زمانی که submit رو کیلیک میکنم روند حل شروع میشود و بعد از چند دقیقه پیغام aborted ظاهر میشه.
  با مراجعه به سر برگ warning این پیغام(.There are 21 unconnected regions in the model)وجود داره.
  لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
  ممنون

 6. سروش 8 سال ago

  سلام
  من زمانی که submit رو کیلیک میکنم روند حل شروع میشود و بعد از چند دقیقه پیغام aborted ظاهر میشه.
  با مراجعه به سر برگ warning این پیغام(.There are 21 unconnected regions in the model)وجود داره.
  لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
  ممنون
  [email protected]

  • Author
   mirzabozorg 8 سال ago

   سلام . سوالتون رو ناقص مطرح کرده اید . ببینید اخطاری که مطرح کردید هم میتونه باعث abort شدن بشه و هم نه . این مساله بستگی به این داره که اندرکنش های تماس رو تو مساله چطوری تعریف کردید . اگر نکات مروبطه رعایت شده باشن ، این اخطار به خودیه خود باعث بروز خطا نمیشه .

 7. سروش 8 سال ago

  سلام
  با تعریف صحیح تماس ها این ارور بر طرف شد و بدون خطا نرم افزار کار رو انجام میده.
  البته الان تو قسمت warning یه پیغام ظاهر شده به این موضوع:
  ۲۳۸۷ elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
  میتونید راهنمایی کنید که مربوط به چی میشه؟
  ممنون

  • Author
   mirzabozorg 8 سال ago

   سلام . این اخطار میگه که بعضی از المان هاتون کیفیت مناسب رو ندارن که دلیلش مش بندی نامناسب هستش . در نواحی که المان ها دارای کیفیت نامناسبی هستن ، جواب هم سخت تر همگرا میشه و هم اینکه احتمال نادرست بودنش بیشتره . البته اثر این اخطار تو نتایجی که بدست میاد خیلی بستگی به خود مساله ، مش زده شده و …. داره . شاید وقتی انالیز جلو میره ، وجود همین اخطار بعدن باعث بروز خطای too many attempts بشه . مخصوصا که شما دارید از المان های tet یا tri استفاده میکنید . با استفاده از المان های tet به اسم C3D10M حساسیت تحلیل به این اخطار کم میشه . جناب مهندس در صورتی که قصد پرسش دارید ، لطفا باقی سوالتتون رو در بخش پرسش و پاسخ ( بر اساس راهنمای پرسش و پاسخ ) مطرح کنید . با تشکر .

 8. عماد 8 سال ago

  با سلام
  من چند پروژه یک سال پیش در آباکوس کار کردم
  الان دوباره خواستم اجراشون کنم و دوباره تحلیل کنم چون نیاز دارم برای پایان نامم.
  هکه چیز درسه اما وقتی در ماژول job سامبیت میکنم هیچ تحلیلی انجام نمیشه . رم و سیپیو هک هیچ واکنشی مبنی بر انجام تحلیل نشون نمیدن
  لازم به ذکره که آباکوس رو دوباره نصب کردم اما باز مشکل حل نشده
  ممکنه اشکال از کجا باشه
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 9. ناصح 7 سال ago

  باسلام علت خطای مربوطه چیست لطفا راهنمایی کنید
  علت خطاهای آباکوس The executable pre.exe aborted with system error code 1073741515

 10. مصطفی 7 سال ago

  با عرض سلام و خسته نباشید
  مدل من زمانی که سایز مش ها رو ریز می کنم خطای too many attempt میده و خطای Time increment required is less than the minimum specified. رو میده….میتونم دلیلشو بپرسم

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام . بله این مشکل در برخی از موارد نظیر محاسبات پلاستیسیته تحت بارگذاری چرخه ای (برای شبیه سازی نمودار هیسترزیس) پیش میاد. در واقع در مورادی نظیر انجام محاسبات تماس و تحلیل های تماسی ، ریز کردن سایز المان ها در ناحیه تماس خیلی به همگرایی کمک می کنه اما در بعضی از موارد هم با ریز کردن مش و به هنگام انجام mesh sensitivity analysis ، با خطا رو به رو میشید . ما همیشه مجبوریم که برای بررسی همگرایی مش، سایز المان ها را توی چند تحلیل پشت سر هم ریز تر کنیم . تو این موارد در قدم اول توصیه میشه که با اضافه کردن damping مجازی به سیستم، به همگرایی مساله کمک کنید. نحوه اضافه کردن دمپینگ مجازی توی ویدیو آموزش رفع خطای time increment required is less than the minimum specified آورده شده . اگر باز جواب نداد، توصیه میشه که نوع المانتون رو عوض کنید . مثلا فرمولاسیون یا مرتبه هندسی یا هر دو رو تغییر بدید . البته چون شما هیچ اطلاعاتی از انالیزتون ندادید نمیشه با جزییات بیشتر راهکار داد. در ادامه اگر همه کارهای فوق الذکر رو انجام دادید و بازم با خطا مواجه شدید، تنها گزینه باقی مونده استفاده از حلگر abaqus/explicit هستش . توی ویدیو آموزش تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی با abaqus/explicit نحوه انجام اینکار و استفاده از استپ dynamic, explicit بجای استپ static, general بطور مبسوطی توضیح داده شده . این راه اخرین راهه که البته همیشه جواب میده چون حلگر اکسپلیسیت از روش های حل مبتنی بر تکرار استفاده نمیکنه و در نتیجه یجوری شما این خطا رو دور زدید.

   • ehsan092 7 سال ago

    جناب مهندس این روش استفاده از حلگر explicit برای بارهای چرخه ای و نمودار هیسترزیس گمون نکنم جواب بده یعنی من خیلی گشتم تاحالا مقاله ای ندیدم که همچین کاری کرده باشه،شما میگید میشه، امکانش هست یه مقاله یا پروژه هیسترزیس با این روش معرفی کنید؟ ممنونم

    • Author
     mirzabozorg 7 سال ago

     سلام . شبیه سازی های مربوط به رسم نمودار هیسترزیس و با بارگذاری های چرخه ای ، در ابتدا باید با استفاده از استپ static, general تحلیل بشن . فیزیک حاکم بر این مسایل به گونه ای هست که مساله ماهیت شبه استاتیکی داره . بر اساس هلپ آباکوس ، شما می تونید با رعایت اصولی این تحلیل ها رو با استپی نظیر dynamic, explicit انجام بدید. در ارتباط با مقالات که فرمودید، مقالاتی که از آباکوس برای شبیه سازی هاشون استفاده میکنن به چند دسته تقسیم میشن :
     دسته اول اونایی هستن که از آباکوس استفاده کردن و از شکل های مقالشون هم کاملا این مساله واضحه ولی فقط گفتن که از تکنیک fe استفاده کردیم و حتی اسم اباکوس رو هم نیاوردن.
     دسته دوم اونایی هستن که از آباکوس استفاده کردن و فقط اسم آباکوس رو اوردن و نگفتن که از کدوم یک از حلگر های abaqus/standard و abaqus/explicit استفاده کردن.
     دسته سوم اونایی هستن که در کنار اوردن اسم آباکوس، اسم حلگر رو هم آوردن .
     متاسفانه تعداد مقالات دسته سوم که کامل تر از دسته های اول و دوم توضیح دادن، بسیار محدود هست . پس بطور کلی اینکه بیایم و فقط مقالات رو به عنوان مرجع خودمون انتخاب کنیم کار درستی نیست . در ضمن تمام مقالاتی که از اباکوس برای شبیه سازی هاشون استفاده کردن همیشه هلپ آباکوس رو به عنوان یکی از مراجعشون اوردن . این نشون میده که در نهایت چیزی که توی هلپ عنوان شده مرجع اصلیه و همیشه باید اون به عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته بشه . توی هلپ هم گفته شده که ما میتونیم هر مساله شبه استاتیکی رو با رعایت اصولی با استفاده از حلگر اکسپلیسیت تحلیل کنیم . این اصول بطور کامل توی ویدیو آموزش تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی با abaqus/explicit آورده شدن.

 11. رمضان 7 سال ago

  problem during compilation سلام بنده اختلاط پودرهای فلزی با روش ecapدر اباکوس کار کردم از دو مدل هم استفاده کردم مدل اولی که مدل گارسون که داخل خود اباکوس ساخته میشد ومدل دومی مدل ویومت بود که به اباکوس تجهیز میشد تو مدل اولی که نتونستم جواب بگیرم ودر مدل دومی موقع ران کردن ارورو بالایی میده تو لینک کردن مشکلی نبوده چون دو تا کد ساده ران کردم و جواب گرفتم

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام . اگر سابروتینتون رو از ماژول job آباکوس ران کنید ، اگر هر جا مشکلی باشه همین خطا صادر میشه اما اگر از command window ران کنید دقیقا مشکل رو بهتون میگه . توی ویدیو آشنایی با سابروتین نویسی در آباکوس هم نحوه انجام اینکار توضیح داده شده .

 12. سعید 7 سال ago

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من یک تایر طراحی کردم میخواستم مختصات چند تا نقطه را با هم بگیرم میتونم میختصات یک نقطه رابگیرم اما میخوام مختصات همه رو داشته باشم.باید چکار کنم.
  ۲-ببخشید اگه بخوام مثلا پلات یک تنش را برحسب موقعیت زاویه ای nodeها بدست بیارم باید چجوری پلات بگیرم مثلا در مختصات ۵۰ درجه چه تنشی داریم

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. خیلی ممنون. شما می تونید از path استفاده کنید. در ابتدا باید یه path از همه گره هایی که دارای زاویه یکسانی هستند ایجاد کنید و بعد از اون path خروجی بگیرید. برای ایجاد path هم باید از درخت انالیز توی ماژول ویژوالیزیشن هست استفاده کنید. گزینش اونجاست. سمت چپ صفحه. بعد باید xy data از path ایجاد کنید.

 13. afshin 7 سال ago

  سلام
  پیشنهادتون برای حل این ارور چیه؟
  The analysis may need a large number of increments (more than 20,000,000), and it may be affected by round-off errors. For accuracy, running double precision executable is required.

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. احتمالا دارید از استپ dynamic, explicit استفاده میکیند و سایز مش و سایر تنظیمات به شکلی هستن که سایز نمو زمانی خیلی کوچیک شده. باید مش تون رو یک دست تر و منظم تر بکنید تا مقدار نمو زمانی افزایش پیدا کنه. اگر تحلیل تون شبه استاتیکیه می تونید از mass scaling هم برای افزایش مقدار نمو زمانی استفاده کنید. حتی اگر گزینه double precision رو هم در پنجره Edit job فعال کنید، بازم بدون اعمال اصلاحاتی که گفتم، حل شدن مدل غیر منطقی هستش.

 14. behzad 7 سال ago

  با سلام و خسته نباشید
  هنگام ساختن JOB ,وقتی از multi processor استفاده میکنم ABORTED میشه ولی در حالت عادی تحلیل انجام میشه ولی در حدود ۲ روز زمان میبره این هم متن پیام Abaqus/Explicit Analysis exited with an error – Please see the status file for possible error messages if the file exists.تو فایل استاتوس هم چیزی ننوشته بنظر شما راه حل چیه؟

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. در بعضی از موارد، بخاطر وجود تنظیمات همزمانی مثل ALE و kinematic contact method شما نمی تونید از قابلیت چند هسته ای استفاده کنید. شاید از این تنظیمات دارید بصورت همزمان استفاده می کنید. در این موارد باید بجای kinematic contact method از penalty contact method استفاده کنید.

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. با عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ دهی، در حالتهایی مثل زمانی که بطور همزمان از تکنیک ALE و فرمولاسیون تماس kinematic contact method استفاده شده باشه، این خطا صادر میشه. تو این حالت باید از فرمولاسیون تماس penalty contact method استفاده بشه. اون وقت می تونید از قابلیت پردازش موازی استفاده کنید. من در برخی موارد دیگه هم دیدم که به دلایل نامعلومی نمیشه از قابلیت موازی کردن هسته ها استفاده کرد.

 15. رمضان 7 سال ago

  Bad Material definition in element number 39 instance PART-1-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.سلام مهندس این ارور در موقع ران کردن کد ویومت رخ میده علتش چیه

 16. رمضان 7 سال ago

  Bad Material definition in element number 39 instance PART-1-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.سلام علت این ارور چیه موقع ران گرفتن ویومت بوجود میاد

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. تا اونجا که یادم میاد این خطا زمانی رخ میده که شرط حذف المان توی کد به صورت درستی تعریف نشده. منظورم اینکه روابط مربوط به رابطه بین تنش و کرنش باید اول بیان و شروط حذف المان باید بعدش بیان . این ترتیب مهمه. اشکال می تونه از روابط تنش و کرنشتون هم باشه.

 17. امیر مهریزی 7 سال ago

  سلام وقت بخیر.من در داخل نرم افزارم برای هر مدلی که می خوام ران بگیرم ارور
  system error code 1073741515
  میگیره و من راه حل شما رو رفتم ولی اصلا درست نشد.ترو خدا کمک کنید من دارم روی تزم کار میکنم و واقعا گیر هستم

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. حقیقتا ما تا الان هر راه حلی رو که ازش اطلاع داشتیم توی متن قرار دادیم .

 18. esmaeel 7 سال ago

  سلام اقای مهندس
  من یک تحلیل اویلری دارم که قطعه کار رو اویلری و قطعه ی صلب که داخلش میره رو Discret Rigid در نظر گرفتم. اما وقتی میخام مسئله رو حل کنم . تو ماژول جاب ارور زیر رو میده.
  ۲۸۳۵ elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
  Section definitions are missing or incorrect for the elements indicated above. Further processing of the input file is not possible until this input error is fixed.
  Analysis Input File Processor exited with an error.
  میگه برای ۲۸۳۵ المان خاصیت (یا سکشن) تعیین نکردی ولی این تعداد مش تعداد مش برای جسم صلبم هست! ولی جسم صلب که براش خاصیت تعریف نمیشه!
  قمست Property رو هم چک کردم و مشکلی تو اون قسمت نیست.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام. شاید نوع المان رو درست انتخاب نکردید. کتابخانه المانتون باید متناسب با حلگر مورد استفاده باشه . family المانتون هم باید discrete rigid باشه . این خطا یا مربوط به ماژول مش میشه یا ماژول پراپرتی .

 19. محمد 7 سال ago

  با سلام
  بنده یک مدلسازی انجام داده ام ک نرم افزار مدل را سابمیت کرده ولی در همان حالت متوقف میشه و نه ارور میده نه سکسزفول
  مشکل کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام . توی بخش پرسش و پاسخ یه پرسش ایجاد کنید و از قسمت وارنینگ های پنجره job monitor تون عکس بزارید تا بهتر بتونم راهنماییتون کنم . این اتفاق دلایل مختلفی می تونه داشته باشه .

 20. محمد 7 سال ago

  سلام ببخشید مزاحم میشم میخاستم بدونم برای برطرف کردن ارور
  in keyword *CONFLICTS, file “penetration.inp”, line 4140: Keyword *Conflicts is generated by Abaqus/CAE to highlight changes made via the Keywords Editor that conflict with changes made subsequently via the native GUI.
  چکار باید کرد؟
  باتشکر

 21. amir 7 سال ago

  سلام،
  آیا امکان مدل کردنfluid solid interaction در اباکوس هست؟ برای مثال تحلیل اثرات عبور یک سیال از یک لوله.
  اگر هست از کدام تحلیلگر باید استفاده کرد؟

  • Author
   mirzabozorg 7 سال ago

   سلام . بله امکان انجام این نوع تحلیل وجود دارد و حتی یک مثال از آن توی هلپ نرم افزار آباکوس هست . بخش E از getting started with abaqus رو نگاه بندازید مثال رو میبینید . اسم مثال flow through the bent pipe هستش.

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . راهی که من قبلا استفاده کردم، کوپل کردن حلگر cfd با یکی از حلگر های standard یا explicit هستش . توی هلپ آباکوس یه بخش هست به اسم getting started: interactive edition . توی اون ، تو بخش های انتهاییش یه مثال هست به اسم flow through a bent pipe . اونو انجام بدید، بطور کامل قضیه رو متوجه میشید.

 22. آرمان 6 سال ago

  سلام بابات مطالب مفیدتون خیلی ممنون
  نرم افزار آباکوس من یه مشکلی داره وقتی میخوام چندتا موضوع رو با هم انتخاب کنم با اینکه کلید ctrl کیبورد رو هم نگه میدارم ولی انتخاب رو انجام نمیده میتونید راهنمایی بفرمایید؟

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . خواهش می کنم . توی آباکوس کلید ctrl برای deselect کردن استفاده میشه . برای select کردن باید از کلید shift استفاده کنید.

 23. سعید 6 سال ago

  سلام من تازه کار با نرم افزار رو شروع کردم و طبق یک کتاب مدلسازی یک خرپا رو شروع کردم تمام مراحل طبق کتاب پیش میره ولی هنگامیکه به مرحله jobمیرسم وsubmitمیکنم نرم افزار خطای abortedمیدهد و توی قسمتmanitorهم هیچ پیامی نمیاد وقتی به قسمتvisulationهم برای دیدن نتایج میرم این پیام میادthere is no valid step data available on the database ممنون میشم کمکم کنید

 24. سمانه 6 سال ago

  سلام.من وقتی برای ران گرفتن سابمیت رو میزنم تو پنجره مانیتور چیزی نمیاد.هیچ اروری هم نمیده ممکنه راهنماییم کنید مشکل چیه

 25. محمد امیدی 6 سال ago

  Error in job Job-1: THE INDEPENDENT VARIABLES MUST BE ARRANGED IN ASCENDING ORDER
  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8 HAS NOT BEEN DEFINED
  Error in job Job-1: A CONCENTRATED LOAD HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8. THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
  Job Job-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
  Error in job Job-1: Analysis Input File Processor exited with an error.
  Job Job-1 aborted due to errors.
  سلام کسی میدونه این ارور ها چیه و چجوری رفع میشه؟

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام .
   ارور اول : شما باید خواصی که وارد کردین رو به ترتیب صعودی وارد کنید. یعنی هم تو ستون تنش و هم تو ستون کرنش باید داده ها به ترتیب صعودی وارد بشن.
   ارور دوم : فکر میکنم نوع المان رو به درستی تو ماژول مش تعیین نکردین . در واقع family المانتون باید رو حالت temp-displacement باشه که فک کنم شما اینو لحاظ نکردین .
   ارور پنجم : روی یه set از نوع node یه بار متمرکز اعمال کردین . احتمالا بعدن تغییراتی تو مدل دادین که باعث شده دیگه این set فعال نباشه و از بین بره . دوباره نیرو رو تعریف کنید.

 26. محمد امیدی 6 سال ago

  خیلی ازتون ممنونم واقعا کمک کردین
  ایشالله تو زندگیتون موفق باشین

 27. محمد امیدی 6 سال ago

  Error in job Job-1: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.
  Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET8 HAS NOT BEEN DEFINED
  با سلام
  این ارور ها چطوری رفع میشن
  اگه کسی میدونه ممنون میشم جواب بده

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . فکر میکنم المان مناسبی رو تو ماژول مش انتخاب نکردین . باید از قسمت assign element type المان کوپل دما و جابجایی رو انتخاب کنید. البته احتمال میدم مشکلتون این باشه.

 28. محمد امیدی 6 سال ago

  تشکر

 29. لقمان 6 سال ago

  سلام
  تو قسمت warnings با این خطاها مواجه شدم علتش چیه…
  ۱۵۰elements are distorted.Either the isoparametric angles are out of suggested limits or tetraherdral quality measure is bad.the elements have been identified in element set WarnElemDistorted.

  The aspect ratio for 800elements exceeds 100to 1. The elements have been identified in element set WarnElemAspectRatio.

  Output request v is not available for this type of analysis.

  Output request vt is not available for this type of analysis.

  Displacement increment for contact is too big

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . آباکوس میگه که ۱۵۰ تا از المان های مشتون دچار اعوجاج اولیه هستن و کیفیت هندسی خوبی ندارن. برای رفع این اخطار باید از پارتیشن بندی و Seed بندی مناسب استفاده کنید.همچنین گفته شده که معیار هندسی aspect ratio که یکی از معیار های تعیین کیفیت المان ها هستش، در ۸۰۰ تا از المان هاتون مقدارش از ۱۰۰ بیشتره که یعنی مشتون مشکل جدی داره و امکان نداره با این مش به جواب مناسب برسید و به احتمال زیاد در طول ران مساله با خطا مواجه خواهید شد. وارنینگ اخر هم در مواردی بروز می کنه که شما اندرکنش تماس تو مسالتون دارید که تثبیت اون در برخی از موارد با چالش مواجه و دارید از حلگر abaqus/standard استفاده می کنید .

 30. محمد 6 سال ago

  سلام
  خسته نباشید
  من میخوام خمکاری رو مدل کنم و تحلیلش کنم ولی ارور زیر رو میده که متوجه نمیشم چیه، لطفا کمکم کنید
  The number of solution-dependent state variables can not be set equal to zero

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . متاسفانه قبلا با این خطا مواجه نشدم . شما تو تعریف ماده تو ماژول پراپرتی دارید یه اشتباه خیلی ساده انجام میدید . اما الان نمی دونم دقیقا اشتباهتون از کجا ناشی میشه و نحوه رفعش چطوریه .

 31. ali 6 سال ago

  Element set assembly_set-1 has not been defined

  Analysis Input File Processor exited with an error.
  این ارور را چجوری رفع کنم

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . احتمالا در فرایند مدل سازی هندسه ای رو به عنوان set انتخاب کردید و بعد مثلا سازه رو پارتیشن زدید و هندسه تغییر پیدا کرده ولی شما حواستون نبوده که Set تعریف شده رو باز تعریف کنید.

 32. محمد 6 سال ago

  سلام
  من میخام بخشی از ران مدلم رو با حلگر temp-disp explicit انجام بدم و نتایج حاصل رو بردارم و باقیش رو در یه آباکوس دیگه با حلگر جنرال استاتیک انجام بدم ولی نمیدونم نتایج قسمت اول رو چطور بردارم و چطور وارد آباکوس دوم کنم…

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . برای اینکار شما باید از predefined field از نوع initial state استفاده کنید . نحوه انجام اینکار تو ویدیو تحلیل اتصالات پیچی در آباکوس آموزش داده شده .

 33. آرمین 6 سال ago

  با سلام خدمت شما جناب مهندس
  در قسمت job به خطایی برخورد می‌کنم:
  System error: normals do not face each other
  در قسمت Warnings هم قبلش اخطار:
  For *TIE PAIR (ASSEMBLY_A-B), NOT ALL THE NODES THAT HAVE BEEN ADJUSTED WERE PRINTED. SPECIFY *PREPRINT ,MODEL=YES FOR COMPLETE PRINTOUT.
  را برای تمام Interactionهایی که تعریف کردم اعلام میکنه‌.
  آخرش هم مینویسه:
  Not all the nodes that have been adjusted were printed.Specify *preprint, contact=yes for complete printout.

  ممنون میشم بنده را راهنمایی بفرمایید.

 34. Andromeda2029 6 سال ago

  سلام
  من با خطای زیر رو به رو شدم
  Parameter elset is required
  مشکل چطور حل میشه؟
  متشکرم

 35. علی 6 سال ago

  سلام
  ببخشید من توی آباکوس یه تحلیل داشتم مرحله آخر که میخوام submit بگیرم این ارور رو میده :

  The following history output requests are applied to XFEM cracks
  which are are not stationary XFEM cracks:
  H-Output-1
  The input file was not generated, and
  the job was not submitted for analysis.

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . من با اینکه xfem زیاد کار کردم اما قبلا با این خطا مواجه نشدم . هر مشکلی وجود داره، از تعریف history output هاتون هستش . توی تعریف history output هاتون یه چیزی با مدل سازیتون نمی خونه .

 36. محمد 6 سال ago

  سلام
  خسته نباشید
  من فرآیند خمکاری رو با حلگر ایکسپیلیسیت مدل کردم ولی هر سری که ران میکنم سنبه یک مقدار دلخواه پیشروی می کند که باعث می شود ورق بین قالب و سنبه له شود.
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . خیلی ممنونم . احتمالا مشکل از نحوه تعریف امپلیتود هستش . نحوه انجام فرآیند خمکاری با استفاده از دو حلگر استاندارد و اکسپلیسیت توی ویدیو تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی با اکسپلیسیت بطور مبسوطی توضیح داده شده .

 37. حسین وطندوست 6 سال ago

  سلام و عرض وقت بخیر
  لطفا درباره پیغام زیر راهنماییم کنید .
  Error in job Job-Concrerte: 264 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
  Job Job-Concrerte: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
  Error in job Job-Concrerte: Analysis Input File Processor exited with an error.
  Job Job-Concrerte aborted due to errors.

  باتشکر از وقتی که برای مردم میذارید .

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . خواهش می کنم . این ارور دو دلیل می تونه داشته باشه . یا به یه سری از المان ها تا ماژول پراپرتی ماده اختصاص ندادین و یا اینکه نوع المانی که تو ماژول مش برا یه سری از المان ها در نظر گرفتین با نوع سکشنی که برا اون المان ها در ماژول پراپرتی در نظر گرفتین متفاوت هستش و با هم همخوانی نداره .

 38. حسین وطندوست 6 سال ago

  باتشکر از شما
  بله احتمالا مورد اول باشه ، بعبارتی در صفحه ۲۹۶ کتاب به فایل اکسل رفتار کشش و فشار بتن ارجاع داده که من نتونستم اون فایل رو پیدا کرده و وارد کنم . بنظرتون از کجا میتونم فایل رو وارد کنم ؟
  خیلی ممنون ازتون

 39. مجید محمد حسین زاده 6 سال ago

  با سلام خدمت استادید ….. من دارم شبیه سازی هیدروفرمینگ گرم کار میکنم و در قسمت حل مسءله با این ارور مواجه شدم لطفا اگه کسی دلیلش را میدونه کمکم کنه و راه حل برطرف کردنش را بهم بگه… با تشکر
  The Abaqus time increment has become negative?? = -6.81148E-10 ( ارور مد نظر)

  • Author
   mirzabozorg 6 سال ago

   سلام . من تا الان با این خطا مواجه نشدم . لطفا سوالتون رو یک بار دیگه با ذکر کامل روند شبیه سازی و روند مدل سازی تو بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید تا بهتر بتونم کمکتون کنم .

 40. امیر 6 سال ago

  با سلام
  ارور max() arg is an empty sequence موقع استفاده از گزینه Create geometry from mesh برای چیه؟ چگونه رفعش کنیم؟
  ممنون

 41. حسام 5 سال ago

  سلام
  من فرآیند فرزکاری رو در نرم افزار آباکوس شبیه سازی میکنم اما با خطای The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
  مواجه شدم. از دوستان کسی هست که بتونه راهنمایی کنه که چطور این ارور رو برطرف کنم.

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . این خطا بخاطر اینکه یه سری از المان ها توی تحلیل تون دچار اعوجاج بیش از حد شدن . برای رفع این مشکل باید الگوی مش اصلاح بشه و منظم تر بشه . می تونید از قابلیت ale هم تو تحلیل استفاده کنید و شاید خواص اسیب تون تو قسمت damage propagation مشکل داشته باشن . همه این احتمالاتی که گفتم می تونه باعث بروز مشکل بشه .

 42. marek 5 سال ago

  با سلام. من حلگر را از نوع explicit انتخاب کردم و خطای زیر را به من میدهد
  THIS KEYWORD IS NOT AVAILABLE IN Abaqus/Explicit
  در حالی که از هیچ کیوردی استفاده نکردم. اصولا هیچ کاره اضافه ای نکردم. دلیل این خطا چه جیزی میتواند باشد؟

  با تشکر

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . این خطا ربطی به این نداره که کیورد اضافه کردین یا نه . وقتی که با حلگر اکسپلیسیت بخواید شبیه سازی کنید که نمیشه باهاش انجام داد، این خطا رو میده . مثلا نمیشه با اکسپلیسیت تحلیل xfem کرد. شما اگر بکنی همین خطا رو میگیری . احتمالا یا همین کار یا یه چیز دیگه که با اکسپلیسیت قابل انجام نیست، خواستین انجام بدید .

 43. مژگان آبرون 5 سال ago

  سلام
  من مشکل ارور خطا با عنوان the executable standard.exe aborted with system error code 1073741819 رو دارم همین کارایی که عنوان شده رو هم انجام دادم ولی باز ارور میده نمیدونم مشکل کجاست ممکنه کمکم کنید؟ تا به حال ۹ بار فقط نرم افزار عوض کردم اخرم بردم دادم بیرون تا برام مشکلشو رو برطرف کنن که نشد! واقعا کلافه شدم ممکنه کمکم کنید؟

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . این راه حلی که ما اینجا عنوان کردیم توی خیلی از موارد جواب میده اما تو یه سری هم جواب نمیده . کلا این ارور یه ارور خیلی مسخره و مزخرفیه و من الان شما رو کاملا درک می کنم . با توجه به تجربه ما، اگر حجم مدل خیلی زیاد بشه و خیلی پیچیده بشه و یا در ازای یک سری خروجی ها و هیستوری اوتپوت های خاص و یک سری خواص پلاستیک این ارور صادر میشه . کلا بعد از اون راه، تنها راهی که برای رفع این ارور جواب میده ور رفتن با مدل و پایین بالا کردن الکیش هست . راه دیگه ای وجود نداره . البته یبار یکی از شاگردام سر مدلش یه نرم افزار ریخت که میامد ریجستری ویندوز رو دستکاری میکرد بعد مدلش ران شد .

   • مژگان آبرون 5 سال ago

    مدل من دال بتنی هست که بارگذاری ۳ نقطه ای داره. خیلی هم پیچیده نیست. ویندوزم اورجیناله ۸٫۱ فایناله نمیخوام دستکاری بشه شما نمیتونید با تیم ویوور کاری کنید که این ارور حل بشه؟ برای تزم نیاز به مدل دارم و محدودیت زمانی دارم نمیدونم چیکارش کنم واقعا.

    • Author
     mirzabozorg 5 سال ago

     مهندس خدا تیم ویوور رو بیامرزه . الان دیگه برا ایران بستنش . اول با اندازه المان ها و نوعش بازی کنید و تغییرش بدید . اگر درست نشد توی خواص بتنی که تعریف کردین که احتمالا cdp هست بیاید مثلا بخش damage های فشاری و کششی رو حذف کنید و دوباره ران بگیرید . اگر درست شد یعنی مشکل از اون تعریف اسیب هاست اما اگر درست نشد کلا اون پلاستیسیته رو حذف کنید . اگر باز درست نشد دیگه راهی به نظر من نمیاد . شاید تو خروجی هاتون هم چیزایی رو اشتباه و غیراصولی تعریف کردین که این ارور رو میده . من اون حالت رو هم دیدم . حالا اگر خواستین اطلاعات تماس ما تو سایت هست . از طریق تلگرام مدلتون رو بفرستید ما چک می کنیم . اگر ایراد رو پیدا کردیم در قبال دریافت هزینه مشکل و نحوه رفعشو بهتون میگیم .

     • مژگان آبرون 5 سال ago

      برنامه anydesk هم هست برای این کار. باشه راهکارهایی که عنوان کردید رو استفاده میکنم و اگر به مشکل دوباره برخوردم پیام میدم تشکر.

 44. yasaman 5 سال ago

  سلام.وقت تون بخیر
  ببخشید برای ارور too many attempts تو بخش contact یه راه حل پیشنهاد دادین.من قصد دارم این راه حل رو برای تراکنش بین خاک و لوله استفاده کنم.لوله رو با وایر مدل کردم و خاک رو با سالید.تو استپ اول مطابق با پیشنهاد خودتون یه استپ برای کانتکت بدون اعمال بارگذاری تعریف کردم.طبق فرمایش شما تو این مرحله من باید یک گره از لوله و یک گره از خاک رو انتخاب کنم و درجه آزادی شون رو ببندم.درسته؟
  تو استپ بعدی پیشنهاد دادین که بازم یک گره بسته بشه، در حالی که شرایط مرزی اصلی من به این صورت نیست.میشه توضیح بدین من باید چیکار کنم؟شاید من یه بخش هایی رو درست متوجه نشدم.

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . چون قبلا مدل سازی مشابه کار شما انجام ندادم در این خصوص نمی تونم راهنمایی اثربخش ارایه بدم . به نظرم بهتره که لوله رو هم سالید بگیرید و هندسه لوله رو بطور کامل منظور کنید. اگر بخاطر زیاد شدن زمان حل نمی خواید اینکارو بکنید، بجاش می تونید مش روی خاک رو بهینه کنید و فقط نزدیک به لوله مش رو ریز کنید.

 45. sj 5 سال ago

  سلام خسته نباشید…وقتی آباکوس در حال تحلیل داده هاست از یه جایی به بعد یک total time رو تکرار میکنه و فقط increment پیش میره باید چیکار کرد؟

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . تو مواردی که این اتفاق برا من افتاده دو حالت وجود داشته :
   ۱) اگر حلگر abaqus/standard بوده در واقع سایز نمو زمانی اینقدر کوچیک شده که پیشرفت حل روی زمان کل طی شده اثری نداشته .
   ۲) اگر حلگر abaqus/explicit بوده هم سایز نمو زمانی کوچیک شده و هم تعداد نمو های زمانی که هر بار توی هر بار نوشته شدن اطلاعات تو پنجره job monitor میاد کم شده .

 46. Rj 5 سال ago

  یک ترک رو با XFEM درمدل دوبعدی داریم. خطای ” ۱۳ elemt have missing property definition.the elements have been identified in element set ErrElemMissingSection” به محض سابمیت کردن پیدا می شه با توجه به اینکه سکشن برای ترک دوبعدی نیاز نیست چگونه این خطاکه مربوط به المانهای ترک هست از بین ببرم?

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . خوب اون پارتی که به عنوان ترک اولیه در نظر گرفته شده ، تو تعریف ترک xfem باید به عنوان ترک اولیه معرفی بشه . شاید فراموش کردید که اون پارت رو به عنوان ترک اولیه معرفی کنید.

 47. زهرا 5 سال ago

  سلام، ممنون از سایت خوبتون
  چند ساعت پیش ران گرفتن و قطع کردم، به سختی برنامه و سیستم خاموش شد. حالا موقع ران گرفتن ارور
  error checking out abaqus license
  می نویسه،در صورتی که تاریخ لایسنسش هنوز تموم نشده
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . حقیقتش قبلا با این مشکل مواجه نشدم . اینکه شما یه ران سنگین بزارید و بعد سیستم رو خاموش کنید، همیشه احتمال داره باعث بروز مشکل بشه . من با یه مشکل دیگه تو خود Cae مواجه شدم و بعد مجبور شدم اباکوس رو از اول نصب کنم . البته نمی گم مشکل شما هم اینطوری فقطط رفع میشه . چون من اون مشکل رو پیدا نکردم .

 48. مسعود 5 سال ago

  سلام
  این هشدار را چطور برطرف میشه؟
  Excessive distortion at a total of 16 integration points in solid (continuum) elements

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . این هشدار میگه که یک سری از المان های شما بیش از حد مجاز دچار اعوجاج شدن . رفع این خطا خیلی بستگی به مدل و تنظیمات اون داره اما یکی از راهکار های کلی و همیشه درست اینکه مش رو در نواحی که تنش زیاد هست ریزتر کنید. یه سری جاها هم برای اینکه جواب بگیرید حتما باید قابلیت ALE تو مدلتون فعال بشه . البته اگه حلگر اکسپلیسیت هست . یه سری جاهام این هشدار یعنی که ماده در اون نقاط از استانه پلاستیک خودش رد شده و وارد ناحیه اسیب شده و شما یا اسیب اصلا تعریف نکردید و یا داده های اسیبتون با مشی که زدید هم خونی نداره . شایدم اصلا بارگذاری رو درست اعمال نکردید که با این خطا مواجه شدید . احتمال و حالت زیاده .

 49. ramezani 5 سال ago

  سلام و خسته نباشید. ببخشید من یک مساله ای که سه تا استپ داره در آباکوس حل میکنم ولی اواسط استپ آخر که یک بارگذاری Pressure هست، warning های زیر را میده و با ارور too many attempts از حل خارج میشه. بنظرتون مشکل از چیه؟

  C3d10hs and hybrid tetrahedral elements will enforce pressure continuity across material boundaries. In order to allow discontinuities in the volumetric field use *tie

  Excessive distortion at a total of 128 integration points in solid (continuum) elements

  FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance.

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . یکی از وارنینگ ها که مربوط به excessive distortion هست در نهایت منجر به صدور خطا شده . این وارنینگ میگه که میزان واپیچش و اعوجاج برخی از المان های مدلتون بیش از حد مجاز هست . یعنی المان ها یا زیادی کش اومدن یا زیادی فشرده شدن یا زیادی تحت برش هستن یا ترکیبی از اینا . اگر این وارنینگ داده بشه و هنوز مقدار زیادی از بار اعمال نشده باشه، با ادامه حل به ارور واگرایی بر میخورید که شما هم برخورد کردید . تو این موارد چند تا توصیه وجود داره :
   ۱) مش رو ریزتر کنید.
   ۲) المان با کیفیت پایین تو مدل نداشته باشید.
   ۳) از حلگر اکسپلیسیت استفاده کنید چون این حلگر به اعوجاج حساسیت کمتری نشون میده و در کنارش از قابلیت ale هم می تونید استفاده کنید.

   • ramezani 5 سال ago

    متشکرم از لطفتون. بببخشید یک سوال دیگه هم دارم. برای مدلسازی مادۀ هایپرالاستیک با المان shell ، نرم افزار اجازه استفاده از المان quadratic نمیده و با خطای زیر از حل خارج میشه.
    element 1 instance shellwall-1-1 is a small strain shell, neither hyperelastic nor hyperfoam materials can be associated with small strain shells.
    در قسمت assign element type ، برای المان linear امکان انتخاب گزینه های small strain و finite strain هست ولی برای المان quadratic این گزینه ها نیست و ظاهرا نرم افزار بصورت پیش فرض small strain میگیره و همین باعث میشه که نتونه با مادۀ hyperelastic کنار بیاد. بنظرتون چطور میشه المان shell مرتبه quadratic را بصورت finite strain گرفت تا بشه بهش مادۀ هایپرالاستیک داد؟

    • Author
     mirzabozorg 5 سال ago

     سلام . لطفا این سوالتون رو توی بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید .

 50. میثم 5 سال ago

  سلام.در ران گرفتن از مدل پره و بدنه به ارور element type spring1 is not available in abaqus/explicit.ممکنه راهنمایی کنید?

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . ارورش واضحه دیگه . شما تو مدلتون از یه نوع المان بنام spring1 استفاده کردید و تو مدلتون از استپی استفاده کردین که حلگرش اکسپلیسیت هست و چون این المان در این حلگر تعریف نشده به شما ارور داده .

 51. sa 5 سال ago

  سلام خسته نباشید
  ببخشید برای طراحی یک ورق به ضخامت ۰٫۲۵ که تحت کشش قرار می گیرد باید ورق را به صورت solid طراحی کنم که بتونم بهش ضخامت بدم ؟؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام . مرسی . بله . یعنی اگه می خواید قطعتون تو اباکوس به شکل یک مکعب مستطیل مثلا دیده بشه باید سالید اون رو طراحی کنه اگه نه می خواید ساده سازی کنید باید اون رو به صورت planar shell طراحی کنید.

 52. نریمان 5 سال ago

  سلام ، من پس از نصب نرم افزار آباکوس ورجن ۶٫۱۴ در صفحه اول اصلا ایتم abaqus/standard را نمایش نمی دهد و همچنین آیتم part و creat part را ندارد . از دوستان کسی هست که بتواند به من کمک کند؟

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام. قبلا همچین مشکلی رو ندیدم. موقع نصب همیشه سعی کنید که از cd هایی که فیلم نصب دارن و پشتیبانی هم دارن استفاده کنید.

 53. علی 5 سال ago

  با عرض سلام ، احترام و خسته نباشید.
  ممنون میشم توضیحی درباره علت بروز و راه حل خطای زیر داشته باشید.
  Value for parameter nset cannot be more than 80 characters
  با تشکر.

  • Author
   mirzabozorg 5 سال ago

   سلام. فکر کنم خودتون ستی تعریف کردید که تعداد کاراکتر های اسمش بیش از ۸۰ تا هستش . باید تعداد کاراکتر های اسم کمتر از ۸۰ باشه .

 54. پیمان 4 سال ago

  سلام ممنون از سایت خوبتون .بنده یه مشکل دارم اونم اینه که از یه فایل cae که دارم وقتی هر بار ران میگیرم وبعدش نرم افزار رو میبندم وبعد دوباره ران میگیرم هر بار نتایج با هم خیلی اختلاف دارن .کسی میدونه مشکل از کجا میتونه با شه؟

  • Author
   mirzabozorg 4 سال ago

   سلام. توی بعضی از تحلیل های اکسپلیسیت من خودم این تجربه ناخوشایند رو دارم و متاسفانه نتونستم تا این لحظه براش راه حل مدون و فراگیری پیدا کنم.

   • پیمان 4 سال ago

    ینی با ایمپلیسیت انجام بدم احتمال داره درست بشه ؟

    • Author
     mirzabozorg 4 سال ago

     سلام. نه معلوم نیست. موقع استفاده از حلگر استاندارد هم ازین مشکلات داشتم منتها توی اکسپلیسیت بیشتر بوده.

 55. hamidtavana 4 سال ago

  سلام جناب مهندس
  وقت بخیر
  یه کد یومت نوشتم و یه دیوار رو باهاش انالیز میکنم
  موقع ران گرفتن، بعد از کامپایل شدن وارد آباکوس استاندارد میشه و بعد ارور زیر رو میده!
  The executable standard.exe aborted with system error code 1073741571. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command “abaqus job=support information=support” to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
  فایلهای .dat, .msg رو خوندم ولی هیچی نداره،
  حتی خط اول برنامه دستور چاپ میزارم ولی هیچی چاپ نمیشه
  یعنی حتی خط اول رو هم نخونده
  به نظر شما اشکال کارم کجاست؟
  ممنون

  • Author
   mirzabozorg 4 سال ago

   سلام. وقت شما هم بخیر باشه. به نظرم مدلتون تو اباکوسو ساده تر کنید و مثلا یه مدلی باشه ساده که فقط از ۵۰ تا المان تشکیل شده. اونو با سابروتین ران کنید ببینید چی میشه. برا چک. مشکلتون تو اون حالتو نمیشه قضاوت کرد.

 56. حمید 4 سال ago

  با سلام مجدد
  در قسمت وارنینگ ها این متن رو نوشته
  میشه از این چیزی فهمید؟
  Strain output request le is not valid for some elements in this analysis. This request is switched to the strain measure, e.

  • Author
   mirzabozorg 4 سال ago

   سلام. اخطارش واضحه. میگه که یه سری المان توی مدل شما هستن که کرنش از نوع لگاریتمی که در واقع همون کرنش دقیقه براشون خروجی گرفته نمیشه. لذا بجای کرنش لگاریتمی از کرنش خطی که دقتش کمتره استفاده میشه و اون خروجی داده میشه.

 57. محمد 4 سال ago

  سلام جناب مهندس .وقتتان بخیر . بنده در تحلیل یک شافت کامپوزیتی جدارضخیم ۵ لایه بصورت غیر خطی بدون اعمال تکنیک ALE با مشکلی در حل مواجه نشدم، ولی هنگامی که پروسه را با اعمال تکنیک ALE حل نمودم نرم افزار تا نصف ۱=Time period (یعنی مقدار ۰/۵) ، حل را انجام میدهد ولی بعد از آن این Error را میدهد ;
  The job input file “CE_Me4.inp” has been submitted for analysis.
  Error in job CE_Me4: Abaqus/Standard Analysis exited with an error – Please see the message file for possible error messages if the file exists.
  Error in job CE_Me4: Abaqus/Standard Analysis exited with an error – Please see the message file for possible error messages if the file exists.
  Job CE_Me4 aborted due to errors.
  Job CE_Me4 aborted due to errors.
  Job CE_Me4: Analysis Input File Processor completed successfully.
  ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis
  Error in job CE_Me4: The executable standard.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command “abaqus job=support information=support” to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
  Job CE_Me4 aborted due to errors.
  ممنون می شوم راهنمایی بفرمائید

  • Author
   mirzabozorg 4 سال ago

   سلام. قبلا با این خطا مواجه نشدم. البته تا اونجا که میدونم تکنیک ale برا حلگر abaqus/standard استفاده نمیشه و تو حلگر abaqus/explicit استفاده میشه.

 58. آهو 3 سال ago

  the job input file has been submited for analysis
  analysis input file proccessor completed successfully
  error in job messaging system:error in connection to analysis

  سلام دوستان. ممنون میشم راهنمایی کنید چطور برطرفش کنم. یا اینکه ارور از کجا ناشی میشه

 59. حمید 3 سال ago

  سلام خوب هستید
  ببخشید من یه جسم از نوع شل دارم که وقتی میخوام سلف کانتکت بدم یه این ارور برخورد میکنم
  For a self contact surface, the facets of the elements in element set ErrElemFacetThick3d-Step1 are thicker than the edge or diagonal lengths of the facets. Use the MAXRATIO parameter on *SURFACE to allow automatic rescaling of the contact thicknesses where necessary for this surface. Refer to the status file for further details

  • Author
   mirzabozorg 3 سال ago

   سلام.
   خیلی ممنونم.
   ببینید تو متن این خطا یه set رو معرفی کرده که شما اگه به ماژول visualization برید با استفاده از ابزار display group میتونید اون set رو ببینید و ببینید که مشکل از چه المان هایی هست. من فکر میکنم که مشکل از سایز المان ها هست و بر اساس اون چیزی که از متن ارور متوجه شدم، گویا اگر سایز المان ها از حدی بیشتر باشه اباکوس به صورت پیش فرض اجازه تعریف self contact رو نمیده. شاید اگر با مش ریز تر امتحان کنید مشکلتون حل بشه البته اون set که عرض کردم رو حتما قبلش چک کنید.

 60. محسن 3 سال ago

  سلام وقتتون بخیر
  من دارم یک پروژه شبیه سازی مربوط به جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی رو انجام میدم ولی موقع ران گرفتن ارور میده و انالیز ناتموم میمونه..توی قسمت ارور پیغام های زیر رو اورده:

  the elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step2 have distorted excessively

  there are a total of 2 excessivelydistorted elements

  the ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element.this usually indicates an error with the model difinition.additional diagnostic information may be found in the message file

  the elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step2 have distorted excessively

  abaqus/explicit analysis exitedwith an error – please see the status file for possible error message if the file exists

  لطفا بگین چیکار کنم که این ارور حل بشه؟حتی وقتی پارامترها رو دقیقا مشابه ویدئوی اموزشی وارد میکنم بازم خطا میده

  • Author
   mirzabozorg 3 سال ago

   سلام.
   خیلی ممنونم.
   همونطور که تو متن خطا گفته شده این خطا بخاطر اعوجاج بالای المان ها هستش. توی مطلب خطاهای آباکوس توضیحاتی درباره نحوه رفعش عنوان شده. برای حل این پروژه حتما باید از تکنیک CEL استفاده بشه. شاید شما از تکنیک ALE استفاده کردید. تکنیک ALE تو این نوع مسایل جواب نمیده.

 61. reza 3 سال ago

  سلام و عرض ادب
  بنده در حال شبیه سازی مدل دو بعدی فرآیند ماشینکاری هستم و با این ارور مواجه شدم
  ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis
  Application restarted after 179 minutes of idle time; the license will be checked within the next 3 minutes.
  ممنون میشم اگه بتونین راهنمایی کنین
  سپاس

 62. رضا لطیفی 3 سال ago

  با سلام من در حال تحلیل رشد ترک در شاتون بودم که با این خطا مواجه شدم: Triangles, Tetrahedra and wedges may not be used in a contour integral region. 123 elements are within a contour region. The elements are identified in element set ErrElemIncorrContInteg.

  Analysis Input File Processor exited with an error.
  چطور برطرفش کنم؟

  • Author
   mirzabozorg 3 سال ago

   سلام.
   من قبلا این خطا رو دیدم. کلا یه خطای شایعی هست ولی چون خیلی وقت پیش دیدم الان دقیقا یادم نیست که برای رفعش باید چکار کرد ولی یه توضیحاتی میدم:
   اول اینکه با روش کانتور انتگرال نمی تونید رشد ترک رو مدل کنید و فقط می تونید باز شدگی ترک رو ببینید و اینکه مقادیر ضرایب شدت تنش و انتگرال جی و این جور چیزا رو حساب کنید.
   دوم اینکه فکر کنم رفع این خطا مربوط میشه به تنظیمات قسمت singularity تو تعریف ترک از نوع کانتور انتگرال و اینکه متناسب با اینکه نوع المانتون مرتبه اول یا دوم، چه گزینه هایی مجاز به انتخاب شدن هستن.
   چون خیلی وقت پیش با این خطا سرو کله زدم راه حل دقیق برای رفعشو دقیق یادم نیست.

 63. مریم 2 سال ago

  سلام.من یه مدل دوبعدی زدم و موقع job گرفتن این ارور رو میده:
  The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
  Print-out suppressed for subsequent distorted elements

  There are a total of 88 excessively distorted elements.
  برای برطرف کردن این ارور چه راهکاری می دید؟

  • Author
   mirzabozorg 2 سال ago

   سلام.
   در رابطه با نحوه رفع این خطا در مطلب “خطاهای آباکوس” روش ها و دستورالعمل هایی ذکر شده.
   خطای سومی که در متن بهش اشاره شده همین خطا هستش.

 64. علی عباسی 2 سال ago

  با سلام
  من یه تحلیل ساده air springدارم که باید تو حالت ایستا فشار داخل خمره باد تا بیست بار بالا بره ولی در هنگام ران گرفتن با این ارور مواجه میشم .ممنون میشم اگر راهنمایی کنید که چطور میتونم این ارور رو برطرف کنم
  in keyword *BOUNDARY, file “Job-1.inp”, line 40968: Unknown assembly node set _PICKEDSET14

  in keyword *BOUNDARY, file “Job-1.inp”, line 40971: Unknown assembly node set _PICKEDSET19

  THE *CAPACITY OPTION IS NOT AVAILABLE FOR Abaqus/Standard

  Analysis Input File Processor exited with an error

  • Author
   mirzabozorg 2 سال ago

   سلام.
   مدلتون باید بررسی بشه تا ایراداتش مشخص بشه.
   بررسی مدل قبل از کلاس انلاین خصوصی انجام میشه و بعد تو کلاس ایرادا گفته میشن و تو سیستم خودتون اصلاح میشن.
   بابت شرایط کلاس انلاین خصوصی می تونید به شماره ۰۹۳۵۱۳۲۴۰۱۳ تو تلگرام یا واتس اپ پیام بدید.

 65. امیررضا 2 سال ago

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده موقع تحلیل ترک در حالت سه‌بعدی
  با ارور زیر مواجه میشم.ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید.
  Analysis Input File Processor exited with an error – Please see the full – partition – job1.dat file for possible error messages if the file exists .

  • Author
   mirzabozorg 2 سال ago

   سلام.
   ممنونم.
   تو متن خطا هیچ اشاره ای به علت صدورش نشده.
   بخاطر همین از متن خطا هیچی نمیشه فهمید.
   تو متن خطا گفته به فایل dat رجوع بشه.
   تو پنجره job monitor برید به سربرگ dat file و اون قسمتو چک کنید ببینید جایی error نوشته یا نه که بررسیش کنید.
   ایده خاص دیگه ای وجود نداره.

 66. Moein J 1 سال ago

  با سلام و خسته نباشید.
  مشکل این پیغام رو چه جوری میشه حل کرد ؟
  unknown parameter penalty error in abaqus

  در حال تعریف اینتراکشن بین یک ورق فولادی و بتن هستم. زمانی که از در قسمت Edit Contact Property برای مدلسازی و در نظرگیری پیوستگی بین ورق و بتن در قسمت Normal behavior از penalty استفاده می کنم. این خطا داده میشه و مدل ران نمیشه.
  حل گر هم اکسپلیسیت هستش.

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   ممنونم.
   اگه تو normal behavior تغییری ایجاد نکنید مشکل پیش نمیاد ؟ خطا نمیده ؟

 67. نیلوفر 1 سال ago

  سلام. خسته نباشید.
  بعد از ترسیم در محیط shell planar و ایجاد پارتیشن در بخش partition face، مختصات نقاط در sketch مربوط به هرکدام از موارد ذکر شده، متفاوت است. ممنون میشم راهنمایی کنید چطوری مختصات نقاط رو در هر دو محیط یکسان کنم. باتشکر.

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   حقیقتش اصلا متوجه سوالتون نشدم.
   برا جواب دادن به این سوال باید عکس بفرستید که اینجا مقدور نیست.
   باید تو تلگرام یا واتس اپ بهم پیام بدید.

 68. Akbar 1 سال ago

  سلام. من فرو رفتن یک صفحه آلومینیومی در داخل خاک رو شبیه سازی کردم که با ارور please see the status file for possible error messages if the file exists مواجه شدم. در قسمت Warning هم با عبارت op=New on contact is ignored when the general contact definition is specified as model data مواجه شدم ممنون میشم اگه کمک کنید

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   همونطور که خودتون ملاحظه میکنید، از متن خطا چیزی مشخص نمیشه. باید فایل status چک بشه و اگه اونجا اروری نوشته شده بررسی بشه.
   البته خیلی از مواقع چیزی هم که اونجا نوشته میشه کمک چندانی نمیکنه.
   میتونید تو تلگرام یا واتس اپ شماره ۰۹۳۵۱۳۲۴۰۱۳ پیام بدید و درخواست مشاوره بدید که فایلتون رو چک میکنیم و اگه ایرادی پیدا کردیم در زمان مشاوره توسیستم خودتون رفعش میکنیمو توضیحش میدیم.

 69. Akbar 1 سال ago

  سلام خسته نباشید. من توی آباکوس خاک رو توی محیط اولرین که یک صفحه آلومینیومی در اون فرو می رود رو شبیه سازی کردم. ارور میده و میگه که Status file رو نگاه کن و اونجا هم این عبارت ها رو نوشته.
  Domain 1 has 3312 elements and 4251 nodes with weight 33.334
  Domain 2 has 3317 elements and 4306 nodes with weight 33.334
  Domain 3 has 3311 elements and 4298 nodes with weight 33.331

  Total mass in model =0.28297
  center of mass of model = (-2.5E-01
  About center of mass About origin
  I(XX) 7.293E-04 6.445EE-01
  I(YY) 8.4006E-04 6.552E-01
  I(ZZ) 1.173EE-04 2.491E-02
  I(XY) 2.160E-011 -1.121E-02
  I(YZ) 4.701E-010 6.727E-02
  I(ZX) -2.910E-010 1.061E-01

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   توی فایل status خیلی چیزا نوشته میشه.
   باید اون قسمتی رو میفرستادین که راجب خطا بود. آخرای فایل status جلو یه پاراگرافایی نوشته error. باید متن اون پاراگراف ها رو بفرستین.
   اگرم همچین چیزی کلا داخلش نیست یا اگرم هست بازم چیز خاصی داخلش نوشته نشده، باید فایلتون رو ارسال کنید تا چک بشه و اگه ایرادی پیدا کردیم، تو کلاس خصوصی آنلاین ایراداتو توضیح میدیمو تو سیستم خودتون رفعشون میکنیم.
   برای این مورد، به [email protected] ایمیل بزنید.

 70. Akbar 1 سال ago

  سلام. خسته نباشید. دلیل ارور زیر اگه بگید ممنون میشم
  There is no element available in the model to control the stable time increment for step1. please ad a deformable element to control the stable time increment.alternatively you can use direct time incrementation to perform the analysis at a user specified time.

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   ممنونم.
   این خطا موقع استفاده از حلگر اکسپلیسیت پیش میاد و برا وقتی هست که هیچ قطعه تغییر شکل پذیر تو مدل تعریف نشده.
   باید حتما قطعه تغییر شکل پذیر تو مدل باشه تا از روش سایز نمو زمانی بحرانی حساب بشه و حل قابل انجام باشه.

 71. Akbar 1 سال ago

  سلام خسته نباشید. من فرورفتگی یک صفحه فولادی در خاک رو در محیط اولرین مورد تحلیل قرار دادم که در قسمت وارنینگ خطاهای زیر اومد. از شما خواهش میکنم در رفع این ارورها کمکم کنید
  Output request densityvavg is not available for element type c3d8r
  Output request evf is not available for element type c3d8r
  Output request peeqvavg is not available for element type c3d8r
  Output request pevavg is not available for element type c3d8r
  Output request svavge is not available for element type c3d8r
  Output request le is not available for element type ec3d8r
  Op=new on contact is ignored when the general contact definition is specified as model data

  The option bounary, type=displacement has been used; check status file between steps for warning on any jumps prescribed across the steps in displacement ralues of translational dof. for rotational dof make sure that there are no such jumps. all jumps in displacement across steps are ignored

  • Author
   mirzabozorg 1 سال ago

   سلام.
   در رابطه با اخطار ها و نحوه رفعشون و میزان اهمیتشون دو تا ویدیو تو کانال یوتیوبمون داریم که البته به زبان انگلیسی هستن.
   لینک ویدیو اول :
   https://www.youtube.com/watch?v=1THUIbs-dJw&t=4s
   لینک ویدیو دوم :
   https://www.youtube.com/watch?v=MkuD1PM45ww&t=129s
   اگه زبانتون خوب باشه که به راحتی متوجه میشید.
   حتی در غیر این صورتم باز متوجه میشید چون آموزش در حوزه تخصصی هستشو نیاز به دایره لغات وسیع نداره.

 72. Ahmadraza 10 ماه ago

  سلام خسته نباشید
  میخواستم یک ترازو را تحلیل نیرو کنم که بعد سابمیت کردن و کلیک کردن بر روی مانیتور با این خطا مواجه میشم
  due to an input error the analysis pre-processor has been unable to interpret some data.subsequent errors may be caused by this omision
  ممنون میشم که راهنماییم کنید.

  • Author
   mirzabozorg 10 ماه ago

   سلام.
   خیلی ممنونم.
   متاسفانه قبلا با این خطا مواجه نشدم.
   نمی دونم تنظیمات رو چطور انجام دادین که این خطا صادر شده لذا تمام تنظیمات مدلتون باید چک بشن.
   برای چک کردن تمام تنظیمات مدلتون و رفع ایرادات احتمالی می تونید از خدمات مشاوره استفاده کنید.
   در این خصوص در صورت تمایل، در تلگرام یا واتس اپ به شماره ۰۹۳۵۱۳۲۴۰۱۳ پیام بدین.

 73. masoud 10 ماه ago

  سلام
  من فرآیند نورد گرم رو می خواستم شبیه سازی کنم
  برای شبیه سازی از dynamic temp-disp explicit استفاده می کنم
  اما اروری که به من میده خیلی واضح نیست
  ارور
  An unknown error was encountered.

  Abaqus/Explicit Packager exited with an error – Please see the status file for possible error messages if the file exists.

  ممنون میشم کمکم کنید

  • Author
   mirzabozorg 10 ماه ago

   سلام.
   وقتتون بخیر باشه.
   همونطور که خودتون اشاره کردین، خطایی که باهاش برخورد کردین اصلا واضح نیست.
   برای رفع خطا، باید مدلتون چک بشه.
   برای این منظور میتونید تو تلگرام یا واتس اپ به شماره ۰۹۳۵۱۳۲۴۰۱۳ پیام بدین.

 74. alli 8 ماه ago

  سلام
  مهندس اباکوس من موقع ی که ی جاب درست میکنم و میخام طبق معمول چک دیتا کنم موقع چک کردن یک ساعت هم طول میکشه چیزی نمایش داده نمیشه اصلا ساب میت نمیشه واصلا حتی شبیه سازی های که قبلا ساب میت کردم و نتایج و داشتم الا اصلا ساب میت یا چک دیتا نمیشه حتی واصه یک تحلیل ساده تیر یک سر گیردار هم امتحان کردم دو ساعت هم طول میکشه چک دیتا نمیشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنین

  • Author
   mirzabozorg 8 ماه ago

   سلام.
   بعضی از آباکوسا از اول که نصب میشن این مشکلو دارن.
   آما برا شما قبلا این مشکل نبوده و الان ایجاد شده.
   قبلا مشابه این موردو ندیدم.
   متاسفانه ایده ای ندارم که چطور می تونید مشکلو برطرف کنید.

 75. محمد 7 ماه ago

  سلام خسته نباشید
  من نرم افزار اباکوس نصب کردم ولی help نرم افزار باز نمیشه . اینترنت هم وصله و مشکلی نداره . ویندوز هم ۱۰ هست

  • Author
   mirzabozorg 7 ماه ago

   سلام.
   خیلی ممنونم.
   خودم قبلا فقط هلپ ورژن های ۶٫۱۴ و ۶٫۱۲ رو امتحان کردم که نصب میشدن و درست کار میکردن.
   برای ورژن های جدید رو اطلاعی ندارم.
   ارتباطی به وصل بودن اینترنت نداره.
   هلپ اگه درست کار کنه تو حالت قطعی اینترنت هم کاملا درست کار میکنه.

 76. فرید 4 ماه ago

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من یک بارگذاری چرخه ای تو آباکوس مدل کردم برای نمونه آزمایشگاهی ،و در حالت کنترل جابجایی Run میشه و به پایان میرسه ولی طبق همان شرایط در حالت نیرو جابجایی خطا میده

  عنوان خطلا: Too many attempts made for this increment
  مدل سازی به صورت استاتیک جنرال هست و Interference fit هست و دارای سطح تماس با ضریب اصطکاک بالا.
  اندازه المان ها رو کوچک کردم جواب نداد
  یک استپ دوم تعریف کردم و در هر پارت یک نقطه رو گیردار کردم جواب نداد.

  • Author
   mirzabozorg 4 ماه ago

   سلام.
   برای رفع مشکل مدلتون میتونید کلاس خصوصی آنلاین بگیرین.
   تو تلگرام یا واتس به شماره ۰۹۳۵۱۳۲۴۰۱۳ پیام بدین تا شرایط کلاس خصوصی و مشاوره آنلاین رو براتون بفرستم.

 77. Ali 2 ماه ago

  سلام من در صفحه job manager وارد میشم قسمت monitor اعداد جدول و مشخصات برام نمایش داده نمیشه ک بعدش بخوام از طریق results برخورد و تحلیل ببینم
  مربوط ب سرعت سیستم هست یا خیر ؟

  • Author
   mirzabozorg 2 ماه ago

   سلام.
   اگه مدت طولانی میگذره و بازم نشون نمیده یعنی مربوط به سرعت سیستم نمیشه.
   تو ورژن ۲۰۲۲ دیدم بعضی از سیستما این مشکلو دارن.
   باید فایل status رو که کنار فایل نتایج هست چک کنین تا روند حل رو بینین.

 78. سجاد ایار 1 ماه ago

  سلام وقت شما بخیر
  من پروژه جوشکاری اصطکاکی رو به روش sph دارم.بعد از سه ساعت از حل خطای زیر رو میده ممنون میشم راهنمایی کنین
  تحلیلم dynamic,explicit هستش;
  ERROR: zero element time increment estimate

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور