لطفا پیش از استفاده از این بخش راهنمای پرسش و پاسخ را مطالعه فرمایید.

0
0

 درایه های ماتریس رو برای اینکه جهت قطبیت به شکلی باشه که اتصال موازی محسوب بشه چه اعدادی بزارم. (عکس جهت قطبیت در اتصال موازی فرستاده شده است)

با تشکر فراوان از شما

فایل ضمیمه
0
0

مطابق شکل a ضمیمه شده که اتصال موازی رو نشون میده کافیه دو دستگاه مختصاتی که به دو پیزوالکتریک نسبت داده می شوند هم راستا باشند.

برای حالت b هم که اتصال سری هستش کافیه همه درایه های یکی از دستگاه مختصات برعکس بشه.

فایل ضمیمه
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا ابتدا

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور