تحصیلات
نام مستعار

pezhman

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی-گرایش بیومکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تبریز