تحصیلات
نام مستعار

Nima seidabadi

رشته تحصیلی

مهندسی سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی