تحصیلات
نام مستعار

mahdi24

رشته تحصیلی

عمران-راه و ترابری

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی شاهرود