تحصیلات
نام مستعار

aminb992

رشته تحصیلی

civil

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

istanbul