تحصیلات
نام مستعار

sina135681

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیأ بهبهان