دوره آموزش نرم افزار هایپرمش (HyperMesh)


شرکت در دوره آنلاین
800,000 تومان
دریافت فایل ویدئویی دوره
650,000 تومان

ثبت نام دوره در ایوند
در حال بارگذاری . . .
مدرس

مهندس امیرحسین میرزابزرگ

مدت زمان

12 ساعت

نرم افزار هایپرمش(hyper mesh) یکی از نرم افزار های پکیج هایپرورکس(hyper works) است که به منظور انجام کلیه مراحل پیش پردازش مدل المان محدود توسعه داده شده است و می تواند در کنار طیف وسیعی از نرم افزار های المان محدود نظیر آباکوس، انسیس و ال اس داینا مورد استفاده قرار گیرد.

به جرات می توان گفت که در رابطه با مسایل حوزه مکانیک جامدات، نرم افزار هایپرمش به دلیل دارا بودن طیف وسیعی از ابزار ها و دستورات، بهترین گزینه برای مش بندی قطعات پیچیده ای نظیر استخوان ها و ایمپلنت ها(مسایل بایومکانیکی) و قطعات صنعت خودرو و صنایع نیروگاهی و نظامی و هوافضا می باشد.

توضیحات

محتوای دوره آموزش نرم افزار هایپرمش

نرم افزار هایپرمش(HyperMesh) یکی از نرم افزار های پکیج هایپرورکس(hyper works) است که به منظور انجام کلیه مراحل پیش پردازش مدل المان محدود توسعه داده شده است و می تواند در کنار طیف وسیعی از نرم افزار های المان محدود نظیر آباکوس، انسیس و ال اس داینا مورد استفاده قرار گیرد. در صورت استفاده از نر افزار هایپرمش روند به این صورت است که در ابتدا باید فایل CAD قطعه یا مجموعه مونتاژی مودر نظر به داخل هایپرمش ایمپورت شود. پس از اصلاح هندسه و پارتیشن بندی آن در جهت مش بندی مناسب تر، قطعات مش بندی می شوند. در محیط هایپرمش شما می توانید برای هر یک از قطعات، شرط مرزی، بارگذاری، اندرکنش و ماده تعریف کنید. پس از انجام کلیه تنظیمات مرحله پیش پردازش، متناسب با حلگری که قرار است برای حل مدل مورد استفاده قرار گیرد، از هایپرمش خروجی میگیرید. البته تنظیماتی نظیر تعریف شرط مرزی می تواند در داخل نرم افزار حلگر المان محدود نیز انجام شود.

به جرات می توان گفت که در رابطه با مسایل حوزه مکانیک جامدات، نرم افزار هایپرمش به دلیل دارا بودن طیف وسیعی از ابزار ها و دستورات، بهترین گزینه برای مش بندی قطعات پیچیده ای نظیر استخوان ها و ایمپلنت ها(مسایل بایومکانیکی) و قطعات صنعت خودرو و صنایع نیروگاهی و نظامی و هوافضا می باشد. در این خصوص می توان به فایل CAD قطعاتی که با استفاده از دستگاه CMM یا تکنیک ابرنقاط و دیگر روش های مهندسی معکوس بدست آمده اند نیز اشاره نمود. در این قطعات به دلیل وجود خطوط زاید بسیار، امکان مش بندی مناسب بدون اصلاح هندسه و حذف این خطوط و ایجاد پارتیشن های جدید مقدور نیست. تمامی ابزارهای لازم برای انجام این مراحل در نرم افزار هایپرمش موجود هستند و در طول این دوره همراه با ذکر مثال آموزش داده می شوند.

سرفصل دوره آموزش نرم افزار هایپرمش

در ادامه فهرست مطالب دوره آموزش نرم افزار هایپرمش آورده شده است:

۱) دوره برخی از نکات مهم و کاربردی تکنیک المان محدود برای استفاده مناسب تر از هایپرمش

۲) دسته بندی مسایل از نظر پیچیدگی در مش بندی

۳) بررسی مسایلی که استفاده از هایپرمش در آنها اثر مهمی بر روی نتایج تحلیل می گذارد

۴) معرفی روش های مش بندی در هایپرمش

۵) آموزش روش های اصلاح هندسه (شامل defeaturing) و پارتیشن بندی برای ایجاد مش مناسب تر

۶) آموزش روش های چک نمودن کیفیت المان ها و اصلاح المان های با کیفیت پایین که منجر به بروز مشکل در روند تحلیل می شوند.

۷) مش بندی چند هندسه ساده و پیچیده (شامل قطعات صنعتی که مش بندی آنها با استفاده از نرم افزار آباکوس به مشکل برمیخورد) به منظور آموزش نحوه استفاده از دستورات نرم افزار هایپرمش و تحلیل برخی از این مثال ها در نرم افزار آباکوس و مقایسه نتایج بدست آمده با حالتی که تمام مراحل تحلیل در اباکوس انجام شود به منظور بررسی صحت مش بندی به کمک هایپرمش

۸) آموزش نحوه کار با orphan mesh در آباکوس

فهرست مطالب دوره آموزش نرم افزار هایپرمش به ترتیب جلسات برگزار شده

جلسه اول

 1. دوره برخی از نکات مهم و کاربردی تکنیک المان محدود برای استفاده مناسب تر از نرم افزار هایپرمش
 2. آشنایی اولیه با محیط و ابزار های نرم افزار و برخی قواعد استفاده از آن
 3. مش بندی یک قطعه با استفاده از نرم افزار هایپرمش و ایمپورت آن به داخل آباکوس و تحلیل تنش قطعه و مقایسه جواب بدست آمده با جواب حاصل از مش بندی و تحلیل در نرم افزار آباکوس
 4. آموزش روش volume tetra mesh
 5. آموزش نحوه کار با orphan mesh در نرم افزار آباکوس
 6. آموزش روش standard tetra mesh
 7. آموزش نحوه چک کردن و اصلاح کیفیت المان های دو بعدی ایجاد شده به هنگام استفاده از روش standard tetra mesh
 8. آموزش ابزار mask
 9. آموزش نحوه اصلاح هندسه و پارتیشن بندی سطوح با استفاده از مجموعه ابزار های quick edit
 10. آموزش ابزار organize
 11. آموزش ابزار config edit
 12. آموزش ابزار element types

جلسه دوم

 1. آموزش ابزار edges و دستور equivalence در آن
 2. ارایه نکات تکمیلی در رابطه با آموزش نحوه اصلاح هندسه و پارتیشن بندی سطوح با استفاده از مجموعه ابزار های quick edit با ذکر چند مثال
 3. مش بندی استخوان (مدلسازی شده با استفاده از تکنیک ابر نقاط) با استفاده از روش standard tetra mesh و ایمپورت آن به داخل نرم افزار آباکوس برای چک کردن کیفیت المان های سه بعدی آن
 4. آموزش ابزار defeature برای اصلاح هندسه و ساده سازی هندسه پره توربین گاز

جلسه سوم

 1. آموزش نکات تکمیلی مربوط به اصلاح هندسه و ساده سازی هندسه پره توربین گاز
 2. آموزش نحوه سطح سازی در نرم افزار هایپرمش
 3. مش بندی پره توربین گاز با استفاده از روش standard tetra mesh و چک نمودن کیفیت المان های هرمی ایجاد شده
 4. آموزش نحوه تعریف ماده، تعریف سکشن، اختصاص سکشن به المان ها، تعریف شرط مرزی، تعریف استپ حل و تعریف بارگذاری بر روی قطعه و ایمپورت مدل بدست آمده به نرم افزار اباکوس و حل مدل

جلسه چهارم

 1. آموزش نحوه پارتیشن بندی هندسه solid و مقایسه نحوه انجام اینکار در نرم افزار آباکوس
 2. آموزش نحوه مش بندی هندسه solid با استفاده از المان های مکعبی
 3. آموزش نحوه مش بندی کل یک پروانه در هایپرمش
 4. آموزش ابزار rotate برای دوران دادن المان ها در جهت مش بندی سریع تر و ساده تر کل پره های پروانه تنها با استفاده از مش سطحی ایجاد شده بر روی یکی از پره ها
 5. آموزش دستور associate برای ایجاد ارتباط بین گره های المان های دوران داده شده یا منتقل شده از یک component به component دیگر

جلسه پنجم

 1. آموزش نحوه تعریف تماس بین قطعات در مدل خمش سه نقطه ای و ایمپورت مدل به نرم افزار آباکوس و حل مدل

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

۱) پیش نیاز این دوره داشتن تسلط کافی بر مباحث مقدماتی یکی از نرم افزار های المان محدود نظیر اباکوس، انسیس یا ال اس داینا است.

۲) تکنیک های مش بندی در هایپرمش ارتباطی به حلگری که بعدا مدل المان محدود ساخته شده در هایپرمش را تحلیل می کند، ندارند. به این معنی که افرادی که برای تحلیل از انسیس یا ال اس داینا استفاده می کنند هم می توانند در این دوره شرکت نموده و از مباحث ارایه شده، بهره برداری مناسب و کافی داشته باشند. اما در این دوره برای حل برخی از مدل های مش بندی شده در هایپرمش تنها از نرم افزار اباکوس استفاده خواهد شد.

دوره آنلاین چگونه برگزار می شود؟

برای شرکت در دوره آنلاین کافی است از طریق لینکی که پس از ثبت نام در اختیار شما قرار میگیرد،  در صفحه برگزاری دوره حضور پیدا کنید. در این صفحه تصویر مدرس و تصویر رایانه وی برای شما قابل مشاهده است. همچنین میتوانید با مدرس و سایر شرکت کنندگان دوره چت کنید یا تماس صوتی و تصویری برقرار کنید و حتی تصویر رایانه خود را با مدرس به اشتراک بگذارید.

هم اکنون می توانید برای آشنایی با صفحه برگزاری دوره از طریق لینک زیر وارد این صفحه شوید:

لینک ورود به صفحه آزمایشی دوره

نام کاربری: demo

رمز عبور: ۱۲۳۴

 

دریافت ویدیو دوره: در صورتی که امکان شرکت در دوره به صورت آنلاین را ندارید میتوانید ویدیو ضبط شده دوره را تهیه کنید.

 

 1. مهدی

  با سلام
  چند سوال داشتم درباره دوره
  در این دوره ماژول های بهینه سازی در هایپرمش آموزش داده می شوند؟؟
  در این دوره مدل سازی و حل سازه های کامپوزیتی هم آموزش داده می شوند؟؟

  • mirzabozorg

   سلام.
   خود هایپرمش ماژول بهینه سازی نداره. نرم افزار هایپرمش اصلا ماژول نداره. هایپرمش یه سری ابزار داره. شاید منظورتون نرم افزارای دیگه ای هستن که تو پکیج هایپرورکس هستن. ما تو این دوره فقط روی هایپرمش تمرکز میکنیم و به بقیه نرم افزارای پکیج هایپرورکس کاری نداریم.
   در رابطه با سازه های کتمپوزیتی هم جز فهرست مطالب دوره نیستش.

دیدگاه خود را بنویسید

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور