تحصیلات
نام مستعار

zahramohammadi1379

رشته تحصیلی

مهندسي مكانيك

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

دانشگاه قم