تحصیلات
نام مستعار

smjjazzab

رشته تحصیلی

هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیر کبیر