تحصیلات
نام مستعار

[email protected]

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

آزاد نجف آباد اصفهان