تحصیلات
نام مستعار

sayahpour

رشته تحصیلی

عمران – سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

آزاد