تحصیلات
نام مستعار

mreza2310

رشته تحصیلی

مهندسی هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

امیرکبیر