تحصیلات
نام مستعار

mousaalimardani

رشته تحصیلی

هوافضا طراحی سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

علم و صنعت