تحصیلات
نام مستعار

mehdiparsa

رشته تحصیلی

mekanic

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

shiraz