تحصیلات
نام مستعار

magic1991

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تبریز