تحصیلات
نام مستعار

m.alighasemi

رشته تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

خواجه نصیر