تحصیلات
نام مستعار

hamidShirazpour

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

اصفهان