تحصیلات
نام مستعار

[email protected]

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد شهر قدس