تحصیلات
نام مستعار

F-KH

رشته تحصیلی

عمران-سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

خواجه نصیر الدین طوسی