تحصیلات
نام مستعار

chavoshan

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

آزاد میبد