تحصیلات
نام مستعار

babakmohammadzade

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

داشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی