تحصیلات
نام مستعار

alireza9898

رشته تحصیلی

مكانيك

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شريف