تحصیلات
نام مستعار

ahmad147

رشته تحصیلی

هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

شریف