نواحی تکین یا سینگولار در مدل المان محدود+

نواحی تکین یا سینگولار در مدل المان محدود

همگرایی مش در مدل اجزای محدود+

همگرایی مش در مدل اجزای محدود

توالی عملیات در تحلیل المان محدود+

توالی عملیات در تحلیل المان محدود

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics
01روز 23ساعت 56دقیقه 38ثانیه

تخفیف ویژه 45 درصدی به مناسبت آغاز سال تحصیلی

کد تخفیف newstart991

کانال تلگرام فمکس

@FEMEX

بازیابی رمز عبور