تحصیلات
نام مستعار

shokrnia

رشته تحصیلی

civil engineer

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

urmia – azad