تحصیلات
نام مستعار

samini

رشته تحصیلی

mechanic

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

isfahan