تحصیلات
نام مستعار

ramin711114

رشته تحصیلی

عمران-سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

اندیشمند-لاهیجان