درباره من
توضیحات

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف

وبسایت

femex.ir

حوزه مورد علاقه

Abaqus

تحصیلات
نام مستعار

mirzabozorg

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی شریف