تحصیلات
نام مستعار

iman0066

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزادشهرکرد