تحصیلات
نام مستعار

fazel.pars

رشته تحصیلی

عمران – راه و ترابری

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

پیام نور تهران